Nachádzate sa v časti: O nás  »  Súčasnosť

Špeciálna základná škola internátna, ďalej ŠZŠI, je organizačnou zložkou Spojenej školy, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie mentálne a kombinovane postihnutým deťom, na základe posúdenia odbornej komisie a rozhodnutím riaditeľky ŠZŠI. Internát, ktorý je súčasťou školy, zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu na vyučovanie žiakom, ktorí sú v zariadení v týždennej starostlivosti.

V súčasnosti na škole pôsobí 16 učiteľov, 7 asistentov učiteľa, 3 vychovávateľky a 1 vychovávateľ. Na škole sa vzdeláva celkom 100 žiakov.