Nachádzate sa v časti: O nás  »  Súčasnosť

Špeciálna základná škola internátna, ďalej ŠZŠI, je zriadená Krajským školským úradom v Trnave, Vajanského 2. Škola je rozpočtovou organizáciou s plnou právnou subjektivitou v právnych vzťahoch vystupujúcou vo svojom mene a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie mentálne a kombinovane postihnutým deťom, na základe posúdenia odbornej komisie a rozhodnutím riaditeľky ŠZŠI. Internát, ktorý je súčasťou školy, zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu na vyučovanie žiakom, ktorí sú v zariadení v týždennej starostlivosti.

V súčasnosti na škole pôsobí 16 učiteľov, 4 asistentky učiteľa a 4 vychovávateľky. Na škole sa vzdeláva celkom 95 žiakov.