Nachádzate sa v časti: Aktuality

Čo sa udialo, deje a bude diať u nás:

 

NOVEMBER 2020:

- Jesenné prázdniny pokračujú dňami 6.11. a 9.11.2020. 

- Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje,

že dňa 10.11.2020 začína vyučovanie i pre žiakov II. stupňa. Nástup na internát je 10.11.2020 ráno. Pri nástupe žiakov do školy musia rodičia podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré je zverejnené i na webovej stránke ŠZŠI v sekcii Dokumenty - Organizácia ŠZŠI k 10.11.2020. Žiaci II. stupňa, to znamená od 5. ročníka po 9. ročnk, sa musia preukázať i negatívnym certifikátom z testovania.

Upozorňujeme, že v prípade pozitívneho testu žiaka alebo člena spoločnej domácnosti musí zostať žiak v karanténe. Ak príde dieťa do školy bez doprovodu zákonného zástupcu, bez potrebných tlačív na preukázanie, že môže nastúpiť, bude odposlané domov.