Nachádzate sa v časti: Aktuality

Čo sa udialo, deje a bude diať u nás:

 

MAREC 2021:

- Jarné prázdniny žiakov sú v čase 1. - 5.3.2021.

 

- Obnovenie vyučovania v škole od 8.3.2021:

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/10079:1-A1810 a usmernení MŠVVaŠ SR sa v Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava od 8. marca 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v Špeciálnej základnej škole internátnej aj v Odbornom učilišti internátnom. Nástup na vyučovanie sa vzťahuje na všetkých žiakov oboch škôl. Vyučovanie sa začína v pondelok, 8. marca 2021 ráno, podľa riadneho rozvrhu. Ubytovaní žiaci po absolvovaní vyučovania budú ubytovaní na internáte.

Žiadame všetkých rodičov, aby zdravým deťom vyplnili a podpísali Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (https://ouitt.edupage.org/text19/), ktoré žiak prinesie 8.3.2021 do školy, v sprievode rodiča (zákonného zástupcu). Toto vyhlásenie je podmienkou vstupu žiaka do budovy školy. Z dôvodu veľmi zlej epidemiologickej situácie vysoko odporúčame a žiadame, aby sa okrem zákonných zástupcov testovali aj žiaci starší než 10 rokov. Je to v záujme zachovania zdravia a životov nielen žiakov, ale aj ich rodín.