Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2023/2024

Dňa 24.11.2023 prebehla na škole beseda s prezentáciou na tému: "Boj proti návykovým látkam."  Viedla ju pracovníčka regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom na Halenárskej ulici v Trnave, p. Šimorová. Pre žiakov 4. - 7. ročníka - "Škodlivé vplyvy fajčenia na ľudský organizmus. Novodobé negatívne trendy vo fajčení - žuvací tabak, elektronické cigarety." Pre žiakov 8. - 9. ročníka a OUI - "Nelátkové závislosti." Ďalšou úlohou k danej problematike bude žiakmi II. stupňa  ŠZŠI vypracovať projektové práce v súťaži o najzaujímavejšie vyjadrenie negatívneho postoja voči tomuto nebezpečenstvu.

21.11.2023 naši žiaci s pedagógmi navštívili Zariadenie pre seniorov na ul. T. Vansovej. Pre klientov a zamestnancov tohto zariadenia si pripravili vianočné pásmo - tanec, spev, prednes poézie i prózy, dramatizáciu, ktoré s veľkou radosťou a chuťou odprezentovali.  Na záver vystúpenia sa deti všetkým poďakovali a starkých obdarovali vlastnoručne napečenými medovníkmi so želaním krásnych a spokojných vianočných sviatkov.

V piatok, 10.11.2023 sa konala beseda "Ako cestovalo jabĺčko". Deti sa cez prezentáciu dozvedeli všetko o jabĺčku, od zasadenia stromu, starostlivosť oň, ... až po konečný produkt. Pracovníčka firmy Plantex, odkiaľ škola dostáva jablká, šťavy, džúsy, rada zodpovedala na zvedavé otázky žiakov a na záver ich odmenila jabĺčkami.

Dňa 6. novembra 2023 sa sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému: "Obchodovanie s ľuďmi," ktorú viedla príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave z odboru  komunikácie a prevencie, mjr. Bokorová Silvia.

Cieľom akcie bolo:

- poučiť žiakov o trestnom čine - obchodovaní s ľuďmi

- ako predchádzať tomuto neduhu, aká je dôležitá prevencia

- kedy sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto

- spoznať, kedy sme už v nebezpečenstve a vedieť, čo máme robiť v takomto prípade.

Žiaci sa pekne zapájali do debaty, diskutovali a zaujal ich videofilm k danej téme.

Žiaci I. stupňa A, B a C variantu mali 27.10.2023 "Tekvicový deň."

Strávili príjemné dopoludnie plné zábavy.

 

 Program:

- príprava a prezliekanie sa do masiek

- vyrezávanie tekvíc, vynesenie pred budovu

- spoločné fotenie

- predstavenie masiek podľa tried

- hry - stoličkový tanec, hádanie rozprávok s balónom, fúkanie do chumáča vaty na zemi, ...

- občerstvenie

- diskotéka.

 

Medzinárodný deň školských knižníc pripadol na 22. október. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je oslava školských knižníc, poukázanie na ich význam a prínos pri vzdelávaní detí. Ďalej je to podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu, ako aj získanie väčšieho počtu detských milovníkov literatúry.

Akcia sa uskutočnila v týždni od 23. do 27.10.2023.

Prváci sa oboznámili s priestormi našej knižnice, pozreli si knihy, ktoré si môžu vypožičať, dostali vymaľovánky a pracovné listy k danej téme. Žiaci 3. -9. ročníka si pozreli prezentáciu, ku ktorej mali besedu. Novinkou bola hra "Milionár vďaka knihám", v ktorej si deti zábavnou formou precvičili, čo všetko si zapamätali zo spoločného posedenia v knižnici. Na stránku "Bezkriedy" boli žiakom zaslané aktivity zo slovenského jazyka s tematikou školských knižníc.

Źiaci I. stupňa A, B a C variantu si tento deň pripomenuli rozhovorom o knižnici, spoločným čítaním rozprávky "O psíčkovi a mačičke," vyfarbením omaľovanky k príbehu. V závere si každé dieťa vytvorilo peknú záložku do knihy.

Aj tento rok od 16. do 20.10.2023 súťažili naši žiaci o "Jablko týždňa." Víťazné jablko s hmotnosťou 408 g priniesol Martin S. z 9. A. Máme i druhého víťaza z 9. A , Samuela P., s 368 g jablkom. Tretie miesto patrí Oskarovi Š. , ktorého jablko vážilo 355 g. Blahoželáme!

16. október bol Medzinárodným dňom chleba. Žiaci sa zúčastnili prezentácie, tiež ochutnávky chleba a pekárenských výrobkov. Na pracovnom vyučovaní vytvorili pekné projekty, kde nám ukázali, ako sa chlebík od zrniečka dostane až na náš stôl.

Dňa 28. septembra 2023 prebehla akcia pre I. stupeň A a B variantu - Dopraváčik. Cez motivačnú rozprávku "Rozprávka o nespokojných ľuďoch", cez video poučný film "Pripraviť sa, pozor, štart",  sme si prešli dopravné značky, prostriedky a naučili sa spoločne spievať pesničku "Dopravné prostriedky".

"Keď chceš byť dobrým vodičom, musíš sa najprv stať dobrým a múdrym chodcom."

Dňa 21.9.2023 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie pre žiakov A a B variantu. Cieľom školskej akcie boli športové aktivity a hry žiakov v prírode, pešia turistika a zvládanie pohybových aktivít vonku. Staršie ročníky mali v Kamennom mlyne pripravené športové aktivity na jednotlivých stanovištiach ako hádzanie granátom na cieľ, preskoky na švihadlách, skákanie v mechu, ale aj prvú pomoc a dopravnú výchovu. V závere mali súťaž v preťahovaní lanom medzi jednotlivými triedami. Mladšie ročníky zvládali zasa výborne pohybové aktivity, ale aj rôzne hry na detskom ihrisku. Cieľ akcie bol splnený a deti mali radosť z pohybu na čerstvom vzduchu.