Nachádzate sa v časti: Galéria  »  Práce našich detí

Práce na internáte

Práce tretiakov

Práce detí zo 4.A triedy

Práce 5.A

Práce 6. A triedy

Práce siedmakov

Práce 9. A triedy

Práce detí z B1 - variantu

Práce detí z B3 - variantu

Krúžok tkania

Chlapci na hodinách Pv pod dohľadom pána učiteľa Janšáka

Záložka do knihy spája školy - 22.10.2019