Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Janka Šišková 6 2
2. A Mgr. Andrea Horváthová 9 3
3. A Mgr. Peter šiška 6 2
4. A Mgr. Mária Tomašovič 4 1
C2 Variant Mgr. Elena Pavlíková 8 1
B2 Variant Mgr. Anna Ďurianová 5 2
 1B  Mgr. Mária Brychtová 4 2
spolu 42
13

 

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Oľga Lukačovičová 6 3
6. A Mgr. Nataša Hagarová 9 6
7. A Mgr. Monika Bočková 8 3
8. A Mgr. Milada Gažovičová 11 4
9. A Mgr. Zdena Popovičová 7 3
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 5 2
B3 Variant Mgr. Ľudmila Horňáková 6 0
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 7 1
spolu 59 22

Celkom žiakov: 100 z toho dievčat: 34


Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková

 

Asistenti učiteliek:  

Paulína Krutá, DiS., Natália Pavlikovská DiS., Mgr. Viera Kleštincová,

Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová, Petra Marcinčáková,

Bc. Gabriela Mišovičová

Eliška Fornerová DiS. (MD)