Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Elena Pavlíková 6 4
2. A Mgr. Janka Šišková 8 0
3. A Mgr. Andrea Horváthová 9 7
4. A Mgr. Mária Kamanová 9 4
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 7 1
C2 Variant Mgr. Anna Vašková 8 3
       
spolu 47
19

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Martin Bartoš 7 5
6. A Mgr. Ľudmila Horňáková 7 2
7. A Mgr. Monika Bočková 13 6
8. A Mgr. Milada Gažovičová 11 6
9. A Mgr. Zdenka Popovičová 8 3
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 8 2
spolu 54 24

Celkom žiakov: 101, z toho dievčat: 43


Netriedni učitelia: Mgr. Vojtech Janšák

 

Asistentky učiteliek:  Mgr. Katarína Čierna, Mgr. Mária Jamborová, Mgr. Ružena Jamrichová, Paulína Krutá