Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Janka Šišková 4 2
2. A Mgr. Mária Brychtová 5 1
3. A Mgr. Mária Tomašovič 3 0
4. A Mgr. Andrea Horváthová 6 4
C2 Variant Mgr. Elena Pavlíková 6 1
B2 Variant Mgr. Anna Ďurianová 6 1
       
spolu 30
9

 

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Nataša hagarová 8 4
6. A Mgr. Monika Bočková 6 3
7. A Mgr. Milada Gažovičová 12 5
8. A Mgr. Zdena Popovičová 11 4
9. A PaedDr. Alena Princová 7 6
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 4 3
B3 Variant Mgr. Ľudmila Horňáková 5 0
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 7 1
spolu 60 26

Celkom žiakov: 90, z toho dievčat: 35


Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková, Mgr. Oľga Lukačovičová

 

Asistenti učiteliek:   Natália Pavlikovská DiS., Mgr. Viera Kleštincová, Ing. Petra Gavorová,

                Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová, Petra Marcinčáková

                Mgr. Katarína Čierna (MD), Paulína Krutá DiS. (MD), Eliška Fornerová DiS. (MD)