Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Andrea Horváthová 5 1
2. A Mgr. Elena Pavlíková 6 2
3. A Mgr. Janka Šišková 5 1
4. A Mgr. Mária Dzvonik 6 5
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 6 1
C2 Variant Mgr. Anna Vašková 6 2
  B2 Variant Mgr. Anna Ďurianová 6 2
spolu 40
14

 

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Zdenka Popovičová 8 4
6. A Mgr. Alena Princová 7 5
7. A Mgr. Nataša Hagarová 9 2
8. A Mgr. Monika Bočková 11 6
9. A Mgr. Milada Gažovičová 9 6
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 8 3
B3 Variant Mgr. Ľudmila Horňáková 6 3
spolu 58 29

Celkom žiakov: 98, z toho dievčat: 43


Netriedni učitelia: Mgr. Vojtech Janšák

 

Asistentky učiteliek:  Mgr. Katarína Čierna, Mgr. Mária Jamborová, Mgr. Ružena Jamrichová,

Bc. Renáta Oharková, Paulína Krutá, Eliška Fornerová