Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A a 2. A Mgr. Janka Šišková 6 1
3. A Mgr. Mária Tomašovič 9 2
4. A Mgr. Peter šiška 6 3
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 6 1
C2 Variant Mgr. Elena Pavlíková 6 1
B2 Variant Mgr. Anna Ďurianová 5 2
   2B  Mgr. Mária Brychtová 5 2
spolu 43
12

 

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Zdena Popovičová 5 1
6. A Ing. Petra Gavorová 7 4
7. A Mgr. Nataša Hagarová 10 7
8. A Mgr. Monika Bočková 5 3
9. A Mgr. Milada Gažovičová 11 4
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 7 3
B3 Variant Mgr. Oľga Lukačovičová 7 0
       
spolu 52 22

Celkom žiakov: 95, z toho dievčat: 34


Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková, Mgr. Andrea Horváthová,

 

Asistenti učiteliek:  

Paulína Krutá, DiS., Natália Pavlikovská DiS., Mgr. Viera Kleštincová,

Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová, Petra Marcinčáková,

Bc. Gabriela Mišovičová

Eliška Fornerová DiS. (MD), Dominika Jeleňová (MD)