Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Elena Pavlíková 6 3
2. A Mgr. Janka Šišková 5 1
3. A Mgr. Andrea Horváthová 8 5
4. A Mgr. Mária Kamanová 6 2
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 7 1
C2 Variant Mgr. Anna Vašková 7 3
  B2 Variant Mgr. Ľudmila Horňáková 8 3
spolu 47
18

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Martin Bartoš 6 2
6. A Mgr. Nataša Hagarová 7 2
7. A Mgr. Monika Bočková 12 6
8. A Mgr. Milada Gažovičová 10 6
9. A Mgr. Zdenka Popovičová 8 3
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 8 2
spolu 51 21

Celkom žiakov: 100, z toho dievčat: 42


Netriedni učitelia: Mgr. Vojtech Janšák

 

Asistentky učiteliek:  Mgr. Katarína Čierna, Mgr. Mária Jamborová, Mgr. Ružena Jamrichová, Paulína Krutá