Nachádzate sa v časti: Škola  »  Rozdelenie triednictva

Triednictvo na 1. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ
POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
1. A Mgr. Aneta Turanská 5 1
2. A Mgr. Janka Šišková 6 0
3. A Mgr. Andrea Horváthová 5 2
4. A Mgr. Mária Dzvonik 9 4
C2 Variant Mgr. Elena Pavlíková 7 1
B2 Variant Mgr. Anna Ďurianová 5 2
       
spolu 37
10

 

Triednictvo na 2. stupni:

TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ POČET ŽIAKOV
Z TOHO DIEVČAT
5. A Mgr. Monika Bočková 6 2
6. A Mgr. Milada Gažovičová 10 4
7. A Mgr. Zdena Popovičová 12 5
8. A PaedDr. Alena Princová 8 5
9. A Mgr. Nataša Hagarová 8 3
B1 Variant Mgr. Alexandra Cavarová 5 2
B3 Variant Mgr. Ľudmila Horňáková 7 2
C1 Variant Mgr. Elena Čierna 7 2
spolu 63 25

Celkom žiakov: 100, z toho dievčat: 35


Netriedni učitelia: Mgr. Vojtech Janšák

 

Asistentky učiteliek:   Natália Pavlikovská DiS., Eliška Fornerová, Mgr. Viera Kleštincová, Ing. Petra Gavorová, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová

Mgr. Katarína Čierna (MD), Paulína Krutá DiS. (MD)