Nachádzate sa v časti: Škola  »  Krúžková činnosť

Na škole v školskom roku 2022/2023 pracujú tieto krúžky:

literárno-dramatický - Mgr. Horváthová, Mgr. Cavarová

tkací -  Mgr. Bočková

športovo - pohybový  - Mgr. Gažovičová, Mišová                                              

tanečno - pohybový - Mgr. Tomašovič

počítačový  - Mgr. Popovičová, Mgr. Čierna E.

Ekoláčik - Mgr. Horňáková, Mgr. Lukačovičová

kreatívna tvorba - Mgr. Brychtová, Marcinčáková

 

Na internáte pracujú tieto krúžky: