Nachádzate sa v časti: Škola  »  Krúžková činnosť

Na škole v školskom roku 2023/2024 pracujú tieto krúžky:                       

Pohybovo - tanečný - Mgr. Tomašovič

Hudobno - dramatický - Mgr. Horváthová, Mgr. Cavarová

Počítačový  - Mgr. Popovičová, Mgr. Čierna E.

Malí športovci - Mgr. Šiška

Malý výtvarník - Mgr. Brychtová, Marcinčáková

Športovo - pohybové hry - Mgr. Gažovičová, Mišová, Bc. Marták

Tkáčsky - Mgr. Bočková, Ing. Gavorová

 

Na internáte pracuje krúžok:

Kreatívna tvorba - Blažeková DiS.