Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Poradňa

Rodičom deviatakov!

V tomto školskom roku  si budú Vaše deti podávať prihlášky na OU, kde budú pokračovať vo vzdelávaní po skončení povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie o jednotlivých učebných odboroch Vám poskytne naša výchovná poradkyňa, Mgr. Nataša Hagarová.

Zoznam Odborných učilíšť (OU) ,kde sa môžu Vaše deti prihlásiť:

 

OU Hlohovec

- výroba konfekcie - šitie odevov

- obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál

- cukrárska výroba

- služby a domáce práce

- murárske práce

- maliarske a natieračské práce

 

 OUI Mojmírovce

- obuvník

- záhradník

- knihár

- obchodná prevádzka so zameraním na prácu pri príprave jedál

 

OUI Trnava

- murárske práce

- stavebné zámočníctvo

- stavebné tesárstvo

- stavebné stolárstvo

- podlahárstvo

- maliarske a natieračské práce

- inštalatér

- obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

- výroba konfekcie

- záhradník, ovocinár, kvetinár

- služby a domáce práce

- sociálne služby

- cukrárska výroba

- pekárenská výroba

-opatrovateľská starostlivosť

 

OU Bratislava

- polygrafická výroba - knihár

- krajčírka

- poľnohospodárska výroba - záhradník

- sanitár

- kožiarska výroba - obuvník

- obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

- obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru

 

OU Nová Ves nad Žitavou

- výroba konfekcie

- cukrárska výroba

- poľnohospodárska výroba

- obchodná prevádzka

- opatrovateľstvo

 

Praktická škola Trnava

 

Učebné odbory sú trojročné, končia výučným listom.