Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

MILÍ RODIČIA!


Vitajte na svojich rodičovských stránkach, kde po celý školský rok Vás budeme informovať o dianí na našej škole. Najnovšie informácie nájdete vždy na stránke Aktuality.

 

V tomto školskom roku sme otvorili pre vzdelávanie našich žiakov 9 tried A Variantu, 3 triedy B Variantu a 2 triedy C Variantu pre žiakov s kombinovaným postihnutím.

Denne sa o Vaše deti bude starať 16 kvalifikovaných učiteľov, 5 asistentiek, 1 katechéta, 3 vychovávateľky a 2 pomocné vychovávateľky.

Internát je umiestnený na 2. poschodí, triedy A a B Variantu na 1. poschodí, dve triedy C Variantu a 1 trieda B Variantu sú na prízemí.

 

PRÁZDNINY V ŠKOL.ROKU 2018/2019:

  Posledný deň vyučovania
Prázdniny Začiatok vyučovania
jesenné 30.10.2018 31.10. - 2.11.2018 5.11.2018
vianočné 21.12.2018 23.12.2018-7.1.2019 8.1.2019
polročné 31.1.2019 1.2.2019 4.2.2019
jarné 22.2.2019 25.2. - 1.3.2019 4.3.2019
veľkonočné 17.4.2019 18.4. - 23.4.2019 24.4.2019
letné 28.6.2019 1.7. - 31.8.2019 2.9.2019