Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020:

MILÍ RODIČIA!


Vitajte na svojich rodičovských stránkach, kde po celý školský rok Vás budeme informovať o dianí na našej škole. Najnovšie informácie nájdete vždy na stránke Aktuality.

 

V tomto školskom roku sme otvorili pre vzdelávanie našich žiakov 9 tried A Variantu, 3 triedy B Variantu a 2 triedy C Variantu pre žiakov s kombinovaným postihnutím.

Denne sa o Vaše deti bude starať 16 kvalifikovaných učiteľov, 4 asistentky, 2 vychovávateľky a 2 pomocné vychovávateľky.

Internát je umiestnený na 2. poschodí, triedy A a B variantu na 1. poschodí, dve triedy C variantu a 1 trieda B variantu sú na prízemí.

 

PRÁZDNINY V ŠKOL.ROKU 2019/2020:

  Posledný deň vyučovania
Prázdniny Začiatok vyučovania
jesenné 29.10.2019 30.10. - 1.11.2019 4.11.2019
vianočné 20.12.2019 23.12.2019-7.1.2020 8.1.2020
polročné 31.1.2020 3.2.2020 4.2.2020
jarné 14.2.2020 17.2. - 21.2.2020 24.2.2020
veľkonočné 8.4.2020 9.4. - 14.4.2020 15.4.2020
letné 30.6.2020 1.7. - 31.8.2020 2.9.2020