Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

MILÍ RODIČIA!


Vitajte na svojich rodičovských stránkach, kde po celý školský rok Vás budeme informovať o dianí na našej škole. Najnovšie informácie nájdete vždy na stránke Aktuality.

 

V tomto školskom roku sme otvorili pre vzdelávanie našich žiakov 9 tried A Variantu, 3 triedy B Variantu a 2 triedy C Variantu pre žiakov s kombinovaným postihnutím.

Denne sa o Vaše deti bude starať 14 kvalifikovaných učiteľov, 6 asistentov učiteľa, 2 vychovávateľky a 2 pomocné vychovávateľky.

Internát je umiestnený na 3. poschodí, triedy A a B variantu na 1. poschodí, dve triedy C variantu a 1 trieda A variantu sú na prízemí.

 

PRÁZDNINY V ŠKOL.ROKU 2021/2022:

  Posledný deň vyučovania
Prázdniny Začiatok vyučovania
jesenné 27.10.2021 28.10. - 29.10.2021 2.11.2021
vianočné 22.12.2021 23.12.2021-7.1.2022 10.1.2022
polročné 3.2.2022 4.2.2022 7.2.2022
jarné 25.2.2022 28.2. - 4.3.2022 7.3.2022
veľkonočné 13.4.2022 14.4. - 19.4.2022 20.4.2022
letné 30.6.2022 1.7. - 31.8.2022 2.9.2022