Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024:

MILÍ RODIČIA!


Vitajte na svojich rodičovských stránkach, kde po celý školský rok Vás budeme informovať o dianí na našej škole. Najnovšie informácie nájdete vždy na stránke Aktuality.

 

V tomto školskom roku sme otvorili pre vzdelávanie našich žiakov 8 tried A Variantu, 3 triedy B Variantu, 2 triedy C Variantu pre žiakov s kombinovaným postihnutím a 1 triedu s autizmom.

Denne sa o Vaše deti bude starať 17 kvalifikovaných učiteľov, 8 asistentov učiteľa, 2 vychovávateľky a 2 pomocné vychovávateľky.

Internát je umiestnený na 3. poschodí, triedy A a B variantu na 1. poschodí, dve triedy C variantu a  jedna trieda A variantu na prízemí a jedna trieda s autizmom je na 2. poschodí.

 

PRÁZDNINY V ŠKOL.ROKU 2023/2024:

  Posledný deň vyučovania
Prázdniny Začiatok vyučovania
jesenné 27.10.2023 30.10. - 31.10.2023 2.11.2023
vianočné 22.12.2023 23.12.2023 - 7.1.2024 8.1.2024
       
jarné 1.3.2024 4.3. - 8.3.2024 11.3.2024
veľkonočné 27.3.2024 28.3. - 2.4.2024 3.4.2024
letné 28.6.2024 1.7. - 30.8.2024 2.9.2024