Nachádzate sa v časti: Servis rodičom  »  Organizácia školského roka

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

MILÍ RODIČIA!


Vitajte na svojich rodičovských stránkach, kde po celý školský rok Vás budeme informovať o dianí na našej škole. Najnovšie informácie nájdete vždy na stránke Aktuality.

 

V tomto školskom roku sme otvorili pre vzdelávanie našich žiakov 9 tried A Variantu, 2 triedy B Variantu a 2 triedy C Variantu pre žiakov s kombinovaným postihnutím.

Denne sa o Vaše deti bude starať 15 kvalifikovaných učiteľov, 4 asistentky, 1 katechéta, 3 vychovávateľky a 2 pomocné vychovávateľky.

Internát je umiestnený na 2. poschodí, triedy A a B Variantu na 1. poschodí a dve triedy C Variantu sú na prízemí.

 

PRÁZDNINY V ŠKOL.ROKU 2017/2018:

  Posledný deň vyučovania
Prázdniny Začiatok vyučovania
jesenné 27.10.2017 30.10. - 1.11.2017 2.11.2017
vianočné 22.12.2017 23.12.2017-5.1.2018 8.1.2018
polročné 1.2.2018 2.2.2018 5.2.2018
jarné 2.3.2018 5.3. - 9.3.2018 12.3.2018
veľkonočné 28.3.2018 29.3. - 3.4.2018 4.4.2018
letné 29.6.2018 2.7. - 31.8.2018 3.9.2018