Nachádzate sa v časti: Home  »  OZ Nezábudka

OZNÁMENIE

 

Oznamujeme Vám, že dňom registrácie - 8.4.2008 - začalo na našej škole pracovať Občianske združenie

 

NEZÁBUDKA

 

Presný názov združenia je: Nezábudka pri Špeciálnej základnej škole internátnej,

Spojná 6, 917 00 Trnava(skrátený názov: OZ Nezábudka pri ŠZŠI, Spojná 6, 917 00 Trnava).

 

Naším hlavným poslaním je presadzovať a podporovať pozitívny rozvoj detí s mentálnym postihnutím a detí s kombinovaným postihnutím, ktoré sú žiakmi ŠZŠI Spojná 6, 917 00 Trnava. Združenie podporuje plnenie rehabilitačných, vzdelávacích, výchovných a ďalších úloh školy, na prospech vyššie uvedených žiakov a ich rodinného zázemia.

 

Členom môže byť každý rodinný príslušník žiakov školy, pracovník školy a iný občan SR alebo aj zo zahraničia, ktorý súhlasí so stanovami, podpíše prihlášku a bude schválený predsedníctvom Občianskeho združenia.

 

Členmi prípravného výboru sú: Mgr. Bočková Monika, Mgr. Šobíšková Alica, Mgr. Gažovičová Milada, Mgr. Mončeková Mária (pedagogickí pracovníci), Holekšá Alena, Holekšá Jana (za rodičov a priateľov školy).

Takže vitajte všetci noví členovia a tiež i tí, ktorí sa práve rozhodujete pre správnu vec - ako pomôcť...

Číslo účtu: 2621761186/1100 Tatra banka

 

Mgr. Bočková Monika

štatutárny zástupca

 

 

ZMENA!                                                                                                                                  

    Od 25.5.2016 štatutárny zástupca OZ je Mgr. Elena Čierna                                               

   Od 26.5.2017 je OZ premenované na OZ Nezábudka Trnava,

   so sídlom Lomonosovova 2799/8,  917 08 Trnava