Nachádzate sa v časti: Internát  »  Výchovné skupiny

Rozdelenie výchovných skupín

Na internáte pracujú s deťmi 2 kvalifikované vychovávateľky, ktoré im zabezpečujú zaujímavé výchovné činnosti a prípravu na vyučovanie. Je to: Anna Blažeková, DiS a Ľubica Gablechová. Vedúcou výchovy je Mgr. Renáta Nemčoková. Deti sú zadelené do dvoch výchovných skupín.