Nachádzate sa v časti: Internát  »  Výchovné skupiny

Rozdelenie výchovných skupín

Na internáte pracuje s deťmi 1 kvalifikovaná vychovávateľka, ktorá im zabezpečuje zaujímavé výchovné činnosti a prípravu na vyučovanie. Je to: Anna Blažeková, DiS . Vedúcou výchovy je Mgr. Renáta Nemčoková. Deti sú zadelené do jednej výchovnej  skupíny.