Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2022/2023

Dňa 28. júna 2023 sa s pani učiteľkami, asistentkami, deťmi, ... lúčili naši deviataci a končiaci žiaci. Poobede si vo vyzdobenej triede pripravili pohostenie, predniesli rozlúčkovú reč. Najprv sa im prihovorila pani riaditeľka, ktorá ičh obdarovala čokoládou, neskôr i pani zástupkyňa.

Vaneska, Kristínka, René, Erik, Sebastián, Kristián, Danka, Kiko, Filipko prajeme Vám veľa úspechov a šťastia v ďalšom vzdelávaní, ako i v osobnom živote.

Na záver školského roka navštívili žiaci B1 a B3 variantov pizzériu Piccollino, ktorá je známa nielen najlepšou pizzou v meste, sympatickou obsluhou, ale aj ľuďmi s dobrým srdcom. Už neraz darovali našim deťom mega pizzu, za čo im patrí naše veľké a srdečné poďakovanie.

V pondelok, 26.6.2023 sa uskutočnilo letné účelové cvičenie. Mladší žiaci ho strávili cvičením a hrami na detskom ihrisku, starší v Kamennom mlyne, kde si zahrali futbal, šplhali sa na tyči, zdolávali prekážky, ...

7. júna 2023 sa konal školský výlet na "Ranči pod Babicou" v Bojnej. Zúčastnilo sa ho 33 detí so svojími pedagógmi a rodičmi. Na ranči sme si pozreli zvieratká, malú prehliadku výcviku dravých vtákov. Mali sme možnosť kŕmiť papagájov. Deti sa potom zahrali na ihrisku a občerstvili v bufete. Vyšlo nám i počasie, spokojní sme sa vrátili domov.

MDD oslávili žiaci I. stupňa, B a C variantu na školskom dvore, 1. júna 2023. Mali pripravené viaceré stanovištia, kde podľa písomných pokynov museli splniť rôzne úlohy. Za ich splnenie dostali na ruku pečiatky. V závere si mohli vybrať odmenu - plyšovú hračku, autíčko, bábiku, ... Taktiež si aj spolu zatancovali a zaspievali. Žiaci II. stupňa sa zúčastnili podujatí v meste. Všetky deti dostali i sladké balíčky, ktoré im zakúpilo OZ Nezábudka Trnava.

24.5.2023 sa uskutočnila tanečná súťaž v Piešťanoch, "Tanec bez hraníc." Zúčastnili sa jej 4 žiačky z tanečného krúžku. Súťažili v kategórii Moderný tanec a umiestnili sa na peknom treťom mieste. Blahoželáme!

V rámci programu vystupovali viaceré známe osobnosti ako napr, Ego, Matúš Kolárovský, Roman Pomajbo, z čoho mali deti veľkú radosť i motiváciu. Ukončenie súťaže bolo o 13.30 hod, potom nasledoval voľný program detí.

Dňa 23.5.2023 sa žiaci za účasti svojich pedagógov a asistentov zapojili do športových hier. Cieľom akcie bolo priviesť žiakov k aktívnemu pohybu a vypestovať k nemu lásku na celý život. Zapojiť do športových hier čo najviac žiakov, využiť športové súťaženie a dravosť detí, čo sa aj podarilo a cieľ bol splnený. Žiaci boli zadelení do kategórií podľa veku, súťažili v disciplínach - hod granátom, skok do diaľky a beh na 60, 100, 400 a 800 m.

Dňa 18. mája 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili celodenného výletu do Rakúska. Navštívili sme zámok Schloos Hof, ktorý sa deťom veľmi páčil. Mali možnosť sa bližšie oboznámiť s obdobím a životom Márie Terézie. Po prehliadke si pozreli záhrady a zabavili sa v ich nádherne upravených labyrintoch. Taktiež si mohli pozrieť malú ZOO. Žiakov to nesmierne bavilo a z výletu mali ohromné zážitky a veľkú radosť.

Žiaci 3. - 9. ročníkov ŠZŠI boli zapojení do akcie "Prevencia šikany: Povedz šikane nie!" Aktivita sa uskutočnila v týždni od 17. do 19.5.2023 a prebiehala v dvoch fázach.

V prvej motivačnej časti bola použitá pieseň "ŠIKANA" "LaFre - vsp. Suvereno, nasledoval krátky dokumentárny film zameraný na problematiku šikany.

V druhej časti mali žiaci možnosť pozrieť si prezentácie o šikane na školách, ktoré boli spracované podľa veku detí. Žiaci sa v nich dozvedeli o prejavoch, formách šikany, ale i o dôsledkoch a postihoch za prečin šikanovania.

V závere žiaci besedovali o danej problematike, vyjadrovali sa zo svojich pocitov a osobných zážitkov. Ako poslednú dostali možnosť vyjadriť sa k šikanovaniu formou vyplnenia anonymného dotazníka.

Dňa 10. mája 2023 nás navštívil dlhoročný kamarát, bábkoherec Maťo Žák. Opäť nás pobavil, poučil skvelým predstavením "Kapitán Kotvička." Deti boli celý čas vtiahnuté do deja, hľadali spolu s kapitánom stratený poklad, zoznámili sa s ľadovým medveďom, opicou, ... V závere sa dozvedeli, že najväčším pokladom nie sú peniaze, zlato, či šperky, ... ale láska, priateľstvo.

Pri príležitosti "Dňa Zeme" sme zorganizovali podujatia vrátane prezentácií, prednášky a kvízu, vypracovávaní pracovných listov. Mladšie deti dostali možnosť vymaľovať si tematické maľovanky. Aktivity prebiehali v dňoch 19. - 21.4.2023 so žiakmi ŠZŠI A a B variantov.

Sviatok "Deň Zeme" upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Touto našou aktivitou motivujeme žiakov k zamysleniu a hľadaniu  riešení napr. aj v oblasti ochrany životného prostredia.  

Pod taktovkou p. uč. Cavarovej a Horváthovej aj v tomto roku prebehla 13. apríla 2023 spevácka súťaž "Trnavský slávik" v Dome hudby. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov, z toho 18 účinkujúcich. Súťažilo sa v rôznych zoskupeniach I. a II. stupňa A a B variantu a jedna žiačka OUI. Prevládali slovenské a rómske ľudové piesne. Predsedkyňou poroty bola p. uč. Smažáková zo ZUŠ M. Sch. Trnavského, ktorá na úvod zahrala na gitare so svojou žiačkou Veronikou krásne balady. S hudobno - tanečným programom sa s najmladšími žiakmi predviedla p. uč. Šišková. Porota vyhodnotila najlepších, ktorí dostali diplom a sladkú odmenu. Tú si dniesli aj ostatní zúčastnení.

"Aj zvieratá sú živé bytosti" - tak sa nazýval moderný výchovný koncert, ktorým nás 3.4.2023 prišli poučiť i potešiť profesionálni hudobníci z agentúry AMOS z Banskej Bystrice, Alek Melo a Oliver Šipkovský. Cieľom koncertu bolo prebudiť v deťoch cit a zodpovednosť vo vzťahu k zvieratám (ochrana práv zvierat). Hovorené slovo - starostlivosť o zvieratá, problematika týrania zvierat, ... - bolo doplnené pútavou videoprojekciou a hlavne skvelým hudobným prejavom. Po celý čas boli deti vtiahnuté priamo do diania, spievali, tlieskali, ... Na záver odmenili umelcov veľkým potleskom a drobnými darčekmi.

V jedálni školy sa 31. marca 2023 konalo posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov. Pri tejto slávnostnej príležitosti vystúpili žiaci ŠZŠI a OUI so svojím kultúrnym programom:

 

 

- úvodný príhovor učiteľom

- spev našich prváčikov

- prednes poézie a prózy

- tance detí z tanečného krúžku

Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a žiaci boli odmenení veľkým potleskom.

31. marec sa niesol v znamení "Dňa s rozprávkou" pre deti B a C variantov. Cieľom akcie bolo zatraktívenie čítania kníh medzi žiakmi, zlepšenie čítania s porozumením, obohatenie slovnej zásoby, rozvoj pozornosti, sústredenia, pamäte, poučenie a zábava.

 

Program:

- úvod, rozhovor o rozprávke

- čítanie rozprávok "O Guľkovi Bombuľkovi" a "Pampúšik"

- zapojenie žiakov do čítania, dopĺňanie slov do čítaného textu

- odpovede na otázky z textov (čítanie s porozumením)

- vyplnenie pracovných listov a maľovanky súvisiace s prečítanými rozprávkami

- spoločný spev známych piesní o zvieratách, ktoré vystupovali v rozprávkach - Na dvore býva sliepočka naša, Pásla ovečky, ...

Školská akcia "Pitná voda a zdravie" sa uskutočnila 29. marca 2023. Pracovníčky Regionálneho útvaru ochrany zdravia predniesli žiakom prezentáciu o význame a ochrane vody  na Zemi, o problematike pitnej vody. V ďalšej časti prednášky upozornili na význam používania vody z hľadiska hygieny ľudského tela a rúk, vzhľadom na akútnu situáciu výskytu vírusovej hepatitídy typu A - "žltačky" u detí, žiakov na východe Slovenska.

Žiaci si mali možnosť prakticky overiť, ako vyzerajú  ruky pred a po umytí dezinfekčným prostriedkom pod ultrafialovým žiarením.

Dňa 28.3.2023 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hollého  pamätník. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl . Porota to nemala ľahké, žiaci boli pekne pripravení. Napokon rozhodla takto:

 

 

I. kategória:

1. miesto - Sofia P., 2. A

2. miesto - Barbora V., 3. A

3. miesto - Kevin Š., 4. A

 B variant:

1. miesto - Milan M., B2

2. miesto - Kristián A., B1

3. miesto - Oskar Š., B3

II. kategória:

1. miesto - Eva I., 6. A

2. miesto - Leila S., 6. A

3. miesto - Dominik O., 7. A

III. kategória:

1. miesto- Adriána R., 8. A

2. miesto - Markus Š. a Peter Č., 8. A

3. miesto - Erik K., 9. A a Samuel P., 8. A 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Akcia "S rozprávkou je svet krajší" prebehla v čase 20. - 24.3.2023. Bola venovaná žiakom I. a II. stupňa A variantu.

Aktivity určené pre I. stupeň boli zamerané na poznávanie známych slovenských rozprávok. Vybrali sme si rozprávku "O Červenej čiapočke." Deti si pozreli prezentáciu, vymaľovali maľovanky k rozprávke, zahrali si pexeso s ľudovými rozprávkami.  

Žiaci 5. a 6. ročníka mali v programe tému: 16. marec - Deň ľudovej rozprávky. Zamerali sa na našeho najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského, pozreli si prezentáciu o jeho živote a tvorbe, prečítali ukážky z rozprávok "Divotvorný hrnček" a vypracovali pracovný list k uvedenej rozprávke.

Žiaci 7. a 9. ročníka si prezreli prezentáciu o H. Ch. Andersenovi spojenú s čítaním rozprávky "Malá morská víla". K danej rozprávke vypracovali pracovný list /čítanie s porozumením/ a kvíz o tvorbe H.Ch. Andersena.

Aj tento rok sme si 22. marca pripomenuli "Svetový deň vody." Voda je najvzácnejšia tekutina, aj keď sa nám nepodarí výrazne naplniť tohtoročné heslo: "Byť zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete," aspoň motivujeme našich žiakov ku zmene správania sa vo vzťahu k vode, aby začali konať od seba. Čím napomôžu k urýchleniu zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. A že im táto téma nie je ľahostajná, ukázali svojím postojom v projektových prácach .

                                                  Bez vody niet života. Voda je základ života.

V mesiacoch január až marec prebiehal na našej škole vedomostný kvíz žiakov II. stupňa, "Vedomostný päťboj." Overoval vedomosti žiakov 5. - 9. ročníka v predmetoch: matematika, biológia, fyzika a geografia.

V každom kvźe boli vyhodnotení najlepší jednotlivci i poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti. Najlepšie sa darilo 8. A triede a celkovým víťazom "Vedomostného päťboja sa stal Erik z 9. A, ktorý sa vo viacerých predmetoch umiestnil na popredných miestach. Blahoželáme!

Fašiangový karneval tried B, C variantu a I. stupňa A variantu sa konal v piatok, 17.2.2023. Pozvané boli i triedy zo ZŠ s  autizmom. Na začiatku sa nám predstavili a pofotili všetky masky, ktoré sme odmenili sladkosťami. Potom prebiehali zábavné súťaže - stoličkový tanec, tanec s balónom, hra s balónmi, diskotéka. Nechýbalo ani malé občerstvenie. Deti strávili pekné dopoludnie a veselé odišli na jarné prázdniny.

14.2.2023 prebiehala na škole "Valentínska pošta." Žiaci zhotovovali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania valentínky, ktoré potom putovali ich kamarátom, tajným "láskam," pani učiteľkám, mamám, sestrám, ... Niektoré z nich si môžete prezrieť v našej internetovej galérii.

Dňa 21.12.2022 mali triedy A, B a C variantov vianočné posedenia. Prvé dve hodiny si pripravovali pohostenie, zdobili stoly, ... Pri občerstvení, hudbe, rozhovoroch strávili spolu pekné dopoludnie.

V mesiaci december si žiaci s pani učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania piekli a zdobili medovníčky. Tie potom putovali na vianočné posedenia. Niektoré triedy sa s nimi zapojili i do súťaže "O  najkrajší medovník." Keďže sa deti veľmi snažili, víťazmi boli všetci.

Tak ako každý rok aj tento nemohla chýbať na škole deťmi obľúbená vianočná pošta. Potešila deti i dospelých. Pri jej rozdávaní mnohí radi zaspievali, zarecitovali.

V spolupráci s OZ Nezábudka Trnava sa 13. a 19.12.2022 uskutočnil vianočný predaj výrobkov žiakov našej zložky - ŠZŠI na trhoch v meste.

16.12.2022 malo OZ možnosť predávať charitatívny punč, ktorého finančný výťažok bol odovzdaný pre naše deti.

Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým našim priaznivcom za finančné príspevky.

Dňa 9. decembra 2022 sa o 10.00 hod konal koncert v Dome hudby M. Sch. Trnavského. Žiaci zo ZUŠ v Trnave sa nám predstavili interpretáciami kolied a vianočných piesní v klavírnom a gitarovom doprovode, aj so svojími pedagógmi.  Na záver sme si všetci zaspievali najznámejšiu koledu "Tichá noc."Deťom sa koncert veľmi páčil.

Prioritou akcie "Európsky týždeň boja proti drogám" je klásť dôraz na vytváranie aktívneho protidrogového  postoja žiakov, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykových látok, obmedziť, resp. zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniu zdravia,  na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže. 

V spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so  sídlom na Halenárskej ulici v Trnave, sa 29.11.2022 pre žiakov II. stupňa uskutočnila beseda "Toxikománia  - "legálne drogy: alkohol, nikotín /tabak/, kofeín." Žiaci vypracovali projektové práce, najzaujímavejšia bude odmenená.

 30.11.2022 prebehla akcia venovaná žiakom I. stupňa - beseda: "Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus" a prezentácia venovaná dňu: 20. november - Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci boli informovaní o škodlivých vedľajších účinkoch dopingových látok, akým je napr. tabak a tiež sa oboznámili so Zákonom NR SR č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení. K danej téme vyfarbili omaľovánky.

 

Pred odchodom na jesenné prázdniny si žiaci I. stupňa, B a C variantu 27.10.2022 pripomenuli Halloween. Prvé dve hodiny si chystali tekvice, malé občerstvenie, prezliekali sa do masiek. Potom sa presunuli do jedálne, kde sa zabavili pri tanci s metlou, balónom, stoličkovom tanci a rôznych hrách.  

Medzinárodný deň školských knižníc - 24. október 2022

Téma v školskom roku 2022/2023: "Ako máme radi našu školskú knižnicu."

Cieľom akcie je zábavnou formou práce podporiť u žiakov kladný a trvalý vzťah ku školskej knižnici, ku knihe, k jej čítaniu a poznávaniu tak nového, tajomného.

Akcia prebehla v dvoch termínoch:

- 25.10.2022 - I. stupeň - 2. - 4. ročník, 5. ročník a C variant

- 26.10.2022 - II. stupeň - 6. - 9. ročník a B variant

Žiaci mali v programe najprv oboznámenie sa s podstatou Medzinárodného dňa školských knižníc. Prezreli si prezentácie o knižniciach, knihách. Mali pripravený kvíz, v ktorom súťažili o najlepšie umiestnenie. Vypracovávali aj pracovné listy k uvedenej téme (čítanie s porozumením), tí najmenší omaľovanky.

Súčasťou akcie bola i výstava záložiek do knihy, ktoré deti vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Tú si môžete pozrieť v našej galérii pod názvom Práce našich detí.

 

V týždni od 17.10. do 21.10.2022 žiaci medzi sebou súperili o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Víťazné jablko priniesla žiačka Annamária z B2 triedy, vážilo 360 g. Teší nás však každým rokom zvýšený záujem, čoraz viac žiakov sa zapája a pre mnohých bolo jablko súčasťou desiatej každý deň. Takže máme aj druhého víťaza Oskara z B3, ktorý za celý týždeň priniesol jablká v celkovej hmotnosti 2850 g. Víťazmi sú však všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, lebo urobili veľa pre svoje zdravie. Blahoželáme!

Dňa 12. októbra 2022 sa pre žiakov II. stupňa uskutočnila beseda s políciou na tému "Trestnoprávna zodpovednosť mládeže." Viedla ju príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave z odboru komunikácie a prevencie, mjr. Silvia Bokorová. Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o prevencii šikanovania na školách, ale aj o kyberšikane a o užívaní žuvacieho tabaku a jeho následkoch. Deti sa veľmi pekne zapájali do debaty, diskutovali a zaujímali ich aj dôsledky nesprávneho spôsobu života.

27.9.2022 nás navštívilo bábkové divadlo Lienka z Kajanky. Bábkoherci Michal a Petra nám predviedli rozprávku "Zakliata princezná" s bábkami vyrobenými z lipového dreva a doplnenú peknými pesničkami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, boli zapájané do deja rozprávky. na záver sa hercom poďakovali veľkým potleskom a malým darčekom.

Dňa 28.9.2022 sa konalo jesenné účelové cvičenie pre žiakov A a B variantov. Bolo uskutočnené podľa daných inštrukcií v doprovode triednych učiteľov. Cieľom školskej akcie boli športové aktivity a hry žiakov v prírode, pešia turistika a zvládanie pohybových aktivít vonku. Starší žiaci sa ppresunuli do Kamenného mlyna, kde mali pripravené  disciplíny ako hod  granátom na cieľ, skákanie na švihadlách a rôzne pohybové aktivity. Mladšie ročníky zvládali výborne pohybové aktivity na detskom ihrisku. Cieľ cvičenia bol splnený a deti mali radosť z pohybu na čerstvom vzduchu.   

23. september 2022 bol "Dňom zdravej desiatej", ku ktorej vedieme žiakov už dlho. Zdravá desiata vplýva dobre na naše myslenie, nezaťažuje, ale posilňuje organizmus a dodáva mu potrebnú energiu. Túto úlohu spĺňa hlavne ovocie a zelenina. Deti sa radi zapájajú do tejto akcie, prinášajú si do školy ovocie, zeleninu, ... Tiež vypracovávajú projekty o zdravej desiatej.