Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2021/2022

Dňa 8.9.2021 sa v Dome hudby M. Sch. Trnavského konala spevácka súťaž "Trnavský slávik." Zúčastnili sa jej žiaci našej školy a Denného stacionára "Naše stacko" na Kalinčiakovej ulici. Súťažilo 20 detí, pri výbere piesní prevládali slovenské ľudové a rómske piesne. Porota v zložení: Braňo Jobus (spevák, hudobník a spisovateľ), Igor Klukavý a pani učiteľka Cavarová, prihliadala okrem prednesu, prejavu, aj na intonáciu a rytmiku. Žiaci podali skvelé výkony, niektorí sa doprevádzali i hrou na hudobnom nástroji. Najlepší boli odmenení diplomom a sladkosťami. 

1. miesto - Jozef Mirga (spev so sprievodom gitary)

2. miesto - Lýdia a Rebeka Petrovičové

3. miesto - Viktória Lászlová

Za mimoriadne výkony porota odmenila Danielu Dzurekovú, Dominiku Zemkovú (spev so sprievodom heligónky) a Dušana Paveleka.