Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol.rok 2018/2019

Dňa 13.9.2018 na pozvanie OZ Nezábudka Trnava, navštívili našu školu kamaráti - Lenka a Michal Pánisoví z bábkového divadla Lienka. Žiakom I. stupňa, B a C variantov zahrali rozprávku "Kocúr v čižmách". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, zapájali sa do deja, v závere si mohli pozrieť bábky. Bábkohercov odmenili veľkým potleskom.

26.6.2018 sa uskutočnil výlet triedy C1 variantu - opekačka s deťmi a ich príbuznými na mieste Rybáreň Parina v Dechticiach.

Po príchode sme si prezreli okolie, rybníky (kde chovajú pstruhy), založili ohník a opekali. V družnom rozhovore a v krásnom prostredí sme spolu strávili veľmi pekné dopoludnie.

Prišiel ten dlho očakávaný čas, skončilo sa učenie, čakajú nás prázdniny. Pre našich deviatakov je to aj čas lúčenia so školou, v ktorej strávili svoje detstvo. Tvária sa už dospelo, vyzerajú, že sa tešia na to nové, nepoznané.  V piatok, 22. júna 2018 sa s nami všetkými rozlúčili. 

Dávid, Rado, Ľubo, Kevin, Klaudia a Renátka, prajeme Vám veľa šťastia, úspechov, splnenie Vašich prianí, skrátka pekný život.

A my, dospelí, si tak potajomky prajeme, aby to, čo sme do nich vkladali, zostalo nielen v ich hlavách, ale hlavne v ich srdciach.

V záhrade Krajskej knižnice J. Fándlyho sa 8.6.2018 konala beseda so spisovateľkou Drahušou Dragulovou - Faktorovou a jej dcérou Xéniou Faktorovou. Zúčastnili sa jej žiaci 3. A triedy a B1 variantu. Deti si po autogramiáde odniesli nový časopis "Cesta šťastím," ktorý pokrstili trávou. Pani spisovateľku milo prekvapilo, keď jej naši žiaci zarecitovali básne z jej tvorby.

Dňa 7. júna 2018 k nám zavítal bábkoherec Maťo Žák so svojím predstavením "Kapitán Kotvička". Aj tentokrát zapojil deti do deja, keď ako námorníci putovali s ním po svete a hľadali poklad. Nakoniec sa im ho podarilo nájsť, boli však prekvapení, že to nie je zlato, šperky, ani peniaze, ale láska. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo, bolo vtipné a poučné.

1. jún - MDD oslávili žiaci I. stupňa, B a C variantov na školskom dvore rôznymi súťažami. Pri jednotlivých stanovištiach si prečítali zadanú úlohu, ktorú museli splniť. Hádali tak napr. názvy rozprávok so zvieratkami, domáce i lesné zvieratká, preskakovali prekážky, nosili loptičku na lyžici, skákali vo vreciach, v piesku hľadali kocky, kreslili na asfalt, ... Po splnení všetkých úloh mali na ruke 9 pečiatok a mohli si ísť vybrať odmenu do "predajne" v altánku. Na záver dostali sladké balíčky od OZ Nezábudka Trnava. Sladkosť obdržali všetky deti aj od pani riaditeľky.

Žiaci II. stupňa navštívili podujatia v meste, ktoré organizovali dobrovoľníci deťom na štadióne a VÚC Trnava za svojími priestormi na Družbe.

Naša škola sa v máji zapojila do "Celoslovenského XVIII. výtvarného salónu znevýhodnených detí 2018," ktorý poriada Spojená škola Vrbové. Téma mala názov: "Čaro lesa". Do súťaže sme poslali 4 práce:

 

"Čaro lesa" - kol. práca 3. A

"Rozprávkový les" - B1 variant

"Vták" a "Mravenisko" - 9. A

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 8.6.2018 o 10.00 hod v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom. Výstava prác bude prebiehať od 8.6. do 22.6.2018.

 

30.5.2018 vystúpili žiaci z tanečného krúžku na podujatí "Dúhový dvor 2018", ktorý sa tento rok niesol v znamení splnenia "Najkrajšieho želania" znevýhodnených detí s pomocou Aladina a jeho čarovnej lampy. Podujatie opäť moderovala herečka Bibiana Ondrejková. Deti prišiel podporiť i spevák Robo Opatovský, Divadlo pod balkónom, detská tanečná skupina Orientálne slniečko, ...

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou sa tento deň zapojilo do charitatívneho predaja žiackych výrobkov. Veľmi pekne ďakujeme našim priaznivcom za finančnú podporu. 

29.5.2018 - "Deň zdravej výživy" v Kalokagatii.

Tejto akcie sa už tradične zúčastňujú žiaci I. stupňa a B variantov, v počte cca 30 detí. Tohto roku si organizátori pripravili opäť zaujímavý program. Žiaci si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali svoje vedomosti na tému: "Čo je zdravé?". Ochutnali zdravé sirupy (mätový, ...), spoznali viaceré druhy medu (agátový, zázvorový, ...), videli prípravu ovocných a zeleninových štiav, dozvedeli sa o význame čajov pre naše zdravie. Pripravená zdravá pomazánka z rybičiek, mrkvy a petržlenu mala veľký úspech. Beseda bola spojená s ochutnávkou. V súťažnom kvíze "Poznáš zdravé produkty?" mohli žiaci ochutnať rôzne zdravé potraviny, napr. granátové jablko, orechy, bio potraviny, atď.

Deťom sa páčil aj program pripravený hasičmi, ktorí im ukázali časť svojej práce a oboznámili ich dôkladnejšie s ochranným hasičským odevom, pomôckami, ...

Dňa 24.5.2018 sa konala dopravná súťaž "Dopraváčik", určená žiakom I. stupňa a B variantu. Žiaci si upevňovali a prehlbovali poznatky z dopravnej výchovy. Pozreli si krátke filmy o práci dopravných policajtov, o správaní sa na ceste, ktorá nemá chodník a o prechádzaní cez cestu pre chodcov. Mladší žiaci pomenúvali dopravné prostriedky a hovorili o správaní sa v nich. Starší žiaci mali vedomostný kvíz o dopravných začkách a naučili sa čísla, ktoré im pomôžu , ak sú v núdzi. Všetci sme zažili veľa radosti pri dopravných hrách. Získané vedomosti a poznatky by mali prispieť k prevencii dopravných úrazov a k bezpečnosti na cestách.  

V utorok, 22. mája 2018 sa uskutočnil celodenný školský výlet do gazdovskej dedinky Abeland v Lozorne.

Výletu sa zúčastnilo 34 žiakov a 4 pedagógovia. Pán domáci nás previedol farmou, kde sme videli rôzne domáce zvieratká, ako napr. kravy, kozy, kone, ovce, ... Niektoré zvieratká sme mali možnosť kŕmiť.

Pri návšteve mlyna sme ochutnali zrnko a videli sme, ako sa melú rôzne druhy múk. Páčila sa nám veľká záhrada, kde pestujú zeleninu a hlavne bylinky, ktoré sme i ochutnali. Videli sme kováčsku a hrnčiarsku dielňu, kde sme si vyrobili vlastné misky z modelovacej hmoty. Na záver nám domáci ponúkli sladučkú malinovku. 

Na farme sme sa zahrali na detskom ihrisku, zakúpili sme si suveníry - magnetky, podkovičky pre šťastie a iné.

18. mája 2018 bol na škole "Deň zdravej výživy". Prvé dve hodiny sa vyučovalo a potom nastali po triedach prípravy zdravých nátierok, šalátov, koláčikov, ... Samozrejme najlepšou časťou bola  ochutnávka týchto dobrôt. Potešili sme sa i milej návšteve. Zavítala medzi nás pani riaditeľka Machovičová, ktorá deti pochválila za ich prácu, servírovanie, vyfotila sa s nimi. 

Dňa 17.5.2018 navštívili žiaci z literárno - dramatického a tanečného krúžku Zariadenie pre seniorov na ulici T. Vansovej. Pri príležitosti "Dňa matiek" vystúpili s programom - tančekom, divadielkom, piesňami a básňami o mame. Starkých obdarovali srdiečkami s voňavkou a deti dostali sladkú odmenu. 

Akcia: "Futbalový turnaj" - OUI verzus ŠZŠI (žiaci II. stupňa)

Dátum: 2. máj 2018

Miesto: Spojená škola, Lomonosovova 8 (ihrisko)

Akcie sa zúčastnilo 20 žiakov oboch družstiev, aj s náhradníkmi. Výsledkom 14:1 zvíťazilo družstvo učňovskej školy. Turnaj prebehol v športovej atmosfére, bez incidentov.

Dňa 2.5.2018 sa v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika uskutočnilo krajské kolo v prednese poézie a prózy "Príď aj Ty medzi nás". Našu školu reprezentovali štyria žiaci - Eva Iľková, Júlia Pilová, Denisa Bartková a Dávid Gál. Porota bola v zložení: PhDr. Mĺkva, Mgr. Jakabovičová a herečka Dana Gudabová.

Eva Iľková z 1. A obsadila 3. miesto v I. kategórii a Dávid Gál z 9. A získal 3.miesto v III. kategórii.

Ceny a diplomy im odovzdal moderátor Viktor Vincze a riaditeľka Spojenej školy Beethovenova, Mgr. Uhríková. Blahoželáme!

27. apríla 2018 sa o 12.00 hod konalo ZRPŠ, spojené s programom žiakov ku "Dňu matiek". V úvode rodičov privítala pani zástupkyňa Mončeková, potom dostali priestor deti. Svojím mamičkám zarecitovali, zaspievali, zatancovali na pieseň "Pomáda" a predviedli divadielko. Na záver obdarovali mamičky malým darčekom.

V stredu, 25.4.2018 sme v Dome hudby M. S. Trnavského hľadali "Superstar" našej školy. Speváckej súťaže sa zúčastnili žiaci I. stupňa, B1 variantu a jedna žiačka II. stupňa. Porota to vôbec nemala ľahké, napokon rozhodla o víťazoch:

1. miesto - SUPERSTAR školy - A. Reptová, 3. A - "Slniečko sa zobudilo"

2. miesto - D. Korčáková, 7. A - "Pokoj v duši"

3.miesto - E. Kováč, 4. A - "Zahrajte mi muzikanti"

Víťazom srdečne blahoželáme!

Dňa 23.4.2018 sa pre žiakov našej školy uskutočnil výchovný koncert "Labyrint", ktorý nám sprostredkovala umelecká agentúra Amos z banskej Bystrice. Deti sanenásilnou a pútavou formou oboznámili s problematikou šikanovania, diskriminácie, závislostí na alkohole, fajčení, PC, ... Koncert bol predvádzaný profesionálnymi hudobníkmi Oliverom a Alekom, podporený poučnou video prezentáciou, hovoreným slovom a peknými pesničkami. Deti spolupracovali s umelcami, odpovedali na otázky k danej téme, spievali, ... 

Naša škola sa 20.4.2018 opäť zapojila do akcie "Vyčistíme si Trnavu", ktorá bola vyhlásená pri príležitosti "Dňa Zeme". Žiaci dostali rukavice a vrecia na odpad. I. stupeň zbieral odpadky v areáli školy, po 3. vyučovacej hodine. II. stupeň po 4. vyučovacej hodine čistil najbližšie okolie a priestory okolo činžiakov v blízkosti našej školy.  

V priebehu mesiacov február - apríl prebiehal na škole stolnotenisový dribling a švihadlový martón. 

Vyhodnotenie stolnotenisového driblingu:

1. Dávid Gál - 4300                                                   

2. Kristián Mihok - 1384

3. Radovan Kluka - 697

4. Tomáš Toráč - 398

5. Renáta Širková - 147

6. Dárius Pilo - 52

7. Mária Holovičová - 49

8. Ľubomír Ostrihoň - 23

9. Sebastián Pilo - 23

10. Damián Saloň - 23

11. Kevin Dzunka - 18

 Vyhodnotenie švihadlového maratónu:

1. Daniela Oračková - 100 preskokov                                                                                 

2. Natália Kačová - 46

3. Enriko Vaškovič - 35

4. Rastislav Oračko - 33

5. Patrik Baran - 27

6. Kristián Stojka - 21

7. Alexandra Kačová - 20

8. Radovan Kluka - 19

9. Ladislav Dunka - 16

Dňa 11.4.2018 sa na školskom dvore konali účelovo - športové hry. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií, súťažili v behu, hode kriketovou loptičkou a granátom.

 

Výsledky:

kategória mladšie žiačky - beh na 400 m:

1. N. Kačová - 1,8 min                                                      

2. D. Oračková - 1,9 min

3. A. Kačová - 1,25 min

- hod kriketovou loptičkou:

1. A. Kačová - 20 m

2. D. Oračková - 17 m

3. V. Vaškovičová - 16 m

- beh na 60 m:

1. N. Kačová - 10,5 s.

2. D. Oračková - 12,0 s.

3. V. Vaškovičová - 13,0 s.

 

kategória mladší žiaci - beh na 400 m:

1. S. Lakatoš - 1,14 min

2. D. Pilo - 1,15 min

3. D. Saloň - 1,23 min

- hod kriketovou loptičkou:

1. L. Dunka - 40 m

2. D. Pilo - 32 m

3. S. Lakatoš - 30 m

- beh na 60 m:

1. L. Dunka - 10,5 s.

2. M. Dvořák - 11,0 s.

3. S. Lakatoš - 11,5 s.

 

kategória staršie žiačky - beh na 400 m:

1. F. Kačová - 1,21 min

2. D. Korčáková - 1,26 min

3. S. A. Vašková - 1,30 min

- hod kriketovou loptičkou:

1. F. Kačová - 24 m

2. L. Valterová - 22 m

3. K. Doležilová - 15 m

- beh na 60 m:

1. F. Kačová - 11,0 s.

2. R. Širková - 12,5 s.

3. S. A. Vašková - 13,0 s.

 

kategória starší žiaci - beh na 800 m:

1. E. Vaškovič - 2,32 min

2. Ľ. Ostrihoň - 2,40 min

3. R. Oračko - 2,43 min

- hod granátom:

1. J. Holovič - 44 m

2. K. Stojka - 44 m

3. E. Vaškovič - 29 m

- beh na 60 m:

1. Ľ. Ostrihoň - 9,0 s.

2. K. Mihok - 9,5 s.

3. E. Vaškovič - 10,0 s.

Súťažiacim na popredných miestach srdečne blahoželáme!

V mesiaci marec prebehol na škole zber papiera, ktorý mal na starosti pán učiteľ Janšák.

 

Vyhodnotenie:

Poradie tried:

1. miesto - B 2 - 861 kg

2. miesto - C 1 - 125 kg

3. miesto - 2. A - 61 kg

4. miesto - 7. A - 57 kg

5. miesto - 9. A - 26 kg

6. miesto - 1. A - 19 kg

7. miesto - 6. A - 8,5 kg

8. miesto - 3. A - 6,5 kg

 

 Poradie jednotlivcov:

1. Andrej Masarovič, B 2 - 820 kg

2. Tomáš Čerepaňa, C 1 - 125 kg

3. Dominik Opatovský, 2. A - 61 kg

4. Denisa Korčáková, 7. A - 57 kg

5. Nela Dorušincová, B 2 - 41 kg

Celkovo sa vyzbieralo 1164 kg papiera. Ďakujeme!

27. marca 2018 k nám zavítali bábkoherci Lenka a Michal - z bábkového divadla Lienka, ktorí si pre žiakov I. stupňa, B a C variantov pripravili "Čertovskú rozprávku". Deti sa zapájali do príbehu, rozoznávali dobré a zlé vlastnosti ľudí. Rozprávka mala poučný charakter, bola sprevádzaná pesničkami a deťom sa veľmi páčila.

22.3.2018 žiaci C, B variantov a I. stupňa "putovali" so svojími pani učiteľkami "Z rozprávky do rozprávky". Tretiaci a štvrtáci čítali rozprávky i sami, ostatným pomohli pani učiteľky. Na záver dostalo každé dieťa omaľovánku z daných rozprávok.

Žiaci si vypočuli rozprávky: Šípová Ruženka, Snehulienka, Ako išlo vajce na vandrovku, Hľadá sa Nemo, Leví kráľ, Kráska a zviera, Pinocchio a Brémski muzikanti.

Dňa 20. marca 2018 sa konalo školské kolo Hollého pamätníka v prednese poézie a prózy. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií. Keďže boli všetci dobre pripravení, porota mala neľahkú úlohu určiť víťazov.

Vyhodnotenie: 

1. kategória:

1. miesto - Eva Iľková, 1. A                                                                                             

1. miesto - Lara Badiarová, prípravný ročník                                   

2.miesto - Nikola Svinteková, 3. A

3. miesto - Adriana Reptová, 3. A

 

2. kategória:

1. miesto - Júlia Pilová, 6. A                                                                 

2. miesto - Sebastián Pilo, 4. A

3. miesto - Anna Sandra Vašková, 6. A

 

3. kategória - poézia:

1. miesto - Denisa Bartková, 7. A                                             

2. miesto - Laura Valterová, 8. A

3. miesto - Denisa Korčáková, 7. A

 

3. kategória - próza:

1. miesto - Dávid Gál, 9. A                                                     

1. miesto - Frederika Kačová, 7. A

2. miesto - Radovan Kluka, 9. A

2. miesto - Renáta Širková, 9. A

3. miesto - Dávid Prielomek, 7. A

 

4. kategória - B variant:

1. miesto - Patrícia Lužáková, B1                                                     

2. miesto - Daniela Halgošová, B1

3. miesto - Martin Hrotka, B1

3. miesto - Kristián Absolón, B2

Cenu Knižnice J. Fándlyho udelila predsedkyňa poroty Sáre Štefušovej z 5. A a Patrikovi Baranovi zo 7. A triedy.

Víťazom, ktorí postupujú do krajského kola, srdečne blahoželáme!

 

V priebehu mesiacov január a február 2018 prebiehala na škole vedomostná súťaž "Ukáž, čo vieš". Žiaci z II. stupňa si overili svoje vedomosti z matematiky, biológie a fyziky.

 

"Ukáž, čo vieš" z biológie - vyhodnotenie:

Najlepší jednotlivci v triedach: 7. A - Anna Mária Škrovanová, 92,3 %

                                               8. A - Kristián Stojka, 100 %

                                               9. A - Ľubomír Ostrihoň, 100 %

Poradie tried - priemerná úspešnosť v %: 9. A - 72,23 %

                                                            8. A - 69,23 %

                                                            7. A -  64,94 %

"Ukáž, čo vieš" z fyziky - vyhodnotenie:

V 7. ročníku bol test zameraný na vlastnosti látok, vypracovalo ho 6 žiakov s 85 % úspešnosťou.

Test 8. ročníka bol zameraný na pohyb, silu a energiu, vypracovali ho 5 žiaci s 93 % úspešnosťou.

Testovanie v 9. ročníku sa zameralo na magnet a elektrickú energiu, vypracovalo ho 5 žiakov s 95 % úspešnosťou.  

"Ukáž, čo vieš z matematiky - vyhodnotenie:

5. ročník - Lakatoš Sergej

6. ročník - Štefík Dominik

7. ročník - Škrovanová Anna Mária

8. ročník - Valterová Laura

9. ročník - Kluka Radoslav

 

V triedach C variantu sme opäť začali s canisterapiou. Dňa 15. januára 2018 zavítala medzi deti canisterapeutka Zdenka s border colliou Brizi. Psík pracoval na povely detí ako sadni, prines loptičku, ... Žiaci ho potom česali, kŕmili z lyžičky a podobne. 

Dňa 21.12.2017 sa konalo vianočné posedenie tried A a B variantov. Žiaci si najprv so svojimi triednymi učiteľmi pripravili malé občerstvenie, sviatočne vyzdobili stoly, zapálili kahanček. Pri počúvaní vianočných kolied sa zhovárali, pozreli si rozprávku, vymenili si darčeky, ...

V decembri bola vyhlásená súťaž o "Najkrajší medovník". Žiaci z každej triedy priniesli z domu napečené a vyzdobené medovníky. Keďže všetky boli pekné, víťaza sme neurčili. Na medovníčkoch si potom pochutnali na vianočnom posedení.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou zabezpečilo v dňoch 7. a 19.12.2017 predaj žiackych výrobkov na Vianočných trhoch. Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým kupujúcim za dobrovoľné finančné príspevky našim deťom.

12. 12. 2017 našich žiakov čakalo vystúpenie v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej. Deti potešili starkých divadielkom "Anjelské Vianoce", básňami a piesňami s vianočnou tematikou. V závere starkých obdarovali sladkosťami. Strávili tam príjemné dopoludnie.

Dňa 11.12.2017 navštívili žiaci z literárno - dramatického krúžku svojich malých kamarátov v MŠ na Murgašovej ul. Predviedli im svoj vianočný program - divadielko, piesne, básne a rozdali drobné darčeky. Detičky tiež zaspievali a zarecitovali našim žiakom. Spoločne si potom zatancovali a zabavili sa. 

Dňa 8.12.2017 o 12.00 hod sa konalo Rodičovské združenie. V úvode sa rodičom prihovorila pani riaditeľka Mončeková, ktorá ich srdečne privítala a oboznámila s organizačnými zmenami našej školy. Potom vystúpili žiaci z jednotlivých tried I.stupňa a B variantu, tanečného a literárno - dramatického krúžku so svojím vianočným programom. 

V stredu, 6. decembra 2017 navštívil našu školu Mikuláš so svojími pomocníkmi. Chodil po triedach, kde ho deti  už od rána túžobne očakávali a s radosťou mu recitovali, spievali. Za odmenu dostali sladké balíčky a s Mikulášom sa aj odfotili.

V rámci akcie "Európsky týždeň boja proti drogám" sa na škole konali dve besedy spojené s prezentáciami:

21.11.2017 - "Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus" - pre žiakov 5. a 6. ročníka, ktorí boli oboznámení so Zákonom NR SR č.67/ 1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení.

22.11.2017 - beseda s pracovníčkou z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, na tému boja proti drogám - pre žiakov 6. - 9. ročníkov.

Ďalšou úlohou bude žiakmi II. stupňa spracovať uvedenú tému boja proti drogovým závislostiam na hodinách výtvarnej výchovy ako plagát, resp. spracovať ju formou projektových prác vyjadrujúcich negatívny postoj voči tomuto nebezpečenstvu.      

Dňa 2. novembra 2017 sa konalo jesenné účelové cvičenie v Kamennom Mlyne. Žiaci si precvičili hod granátom do vytýčeného cieľa, preťahovanie lanom, prenos zraneného, skákanie na švihadle. Na záver si chlapci zahrali futbal, menšie deti sa venovali preliezkam, hojdačkám, ...

Počas cvičenia sa konala i súťaž "Švihadlový maratón", ktorej sa zúčastnili žiaci II. stupňa a B variantu. Dohromady preskočili švihadlo 1007 - krát. Vyhodnotení boli najlepší jednotlivci i triedy.

Najlepší jednotlivci:

1. Sergej Lakatoš, 5. A

2. Kevin Dzunka, 9. A

3. Martin Dunka, 8. A

 

Najlepšie triedy:

1. 9. A - 367 preskokov

2. 8. A - 198 preskokov

3. 6. A - 189 preskokov

 

V týždni od 23.10. do 27.10. 2017 prebiehala na škole súťaž o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Tento rok ho priniesla žiačka 3. A triedy - Adriana Reptová, jeho hmotnosť bola rovných 500 g. Blahoželáme!

Majme na pamäti, že jablká sú veľmi zdravé a preto treba zjesť denne aspoň 1 jablko!

Dňa 24.októbra 2017 žiaci I. stupňa a B - variantu navštívili hudobné oddelenie Knižnice J.Fándlyho v Trnave. Význam a používanie čarovných slovíčok - ďakujem, prosím, prepáč, im pripomenula maňuška  a pieseň Mira Jaroša. Potom sa žiakom predstavili jednotlivé hudobné nástroje, ktoré si mohli aj sami vyskúšať. Dobrú náladu a radosť z pohybu zažili pri speve piesní a tancovaní. Odchádzali sme plní pekných zážitkov z hudby a spoločného stretnutia.

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci našej školy pripomenuli dňa 23.10.2017 rôznymi aktivitami:

- prezentácie: Školská knižnica, Ako vzniká kniha

- beseda na danú tému

- spoločné čítanie po triedach

- I. stupeň - omaľovánky k prečítaným rozprávkam

- II. stupeň - kvíz

Zároveň sme sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy".Dostali sme družobnú ŠZŠ v Košiciach. Deti spolu s učiteľmi vyrobili pre nových kamarátov pekné záložky, ktoré im boli poslané na výmenu s ich záložkami.

Dňa 17.10.2017 sme na škole privítali nášho kamaráta - bábkoherca Martina Žáka, ktorý nám pripravil úžasné predstavenie "Dúhový autobus". Deti boli priamo zapájané do deja, zoznámili sa s Francúzkom, USA, Afrikou. Naučili sa "cestovateľskú" pesničku, vyskúšali si filmovanie, ... Predstavenie bolo poučné, zábavné.

"Medzinárodný deň zvierat" oslávili žiaci I. stupňa, B a C variantu v Kalokagatii, dňa 4. októbra 2017. Čakal ich tam bohatý a zaujímavý program:

 

- beseda o živote psíkov v útulku

- ukážka výcviku policajných psov

- tvorivé dielne

- rôzne súťaže (priraď stopu zvieratku, čo patrí medzi domáce, exotické a lesné zvieratá, ...)

- divadielko

- kontakt s koníkmi, psíkmi, kozičkami a ovečkou

- ukážka ako sa pripravuje psík na výstavy, kŕmenie a fotenie sa s ním

Že väčšina detí má rada zvieratá a mnohé ich majú i doma, sa prejavilo i štedrým vyzbieraním krmiva, obojkov a hračiek pre psíkov z Trnavského útulku.

 

Každoročne symbolicky v prvý jesenný deň (tohto roku 22.9.) si uctíme prírodu a jej dary "Dňom zdravej desiatej". Žiaci si v tento deň priniesli množstvo hrušiek, banánov, jabĺk, ... Aj tety kuchárky pripravili deťom zdravú a chutnú desiatu. Počas celého dňa prebiehali besedy a rozhovory, čo je zdravá potrava, deti kreslili a modelovali ovocie, vytvorili plagáty na tému zdravá desiata. A čo je potešiteľné, mnohí žiaci si nosia ovocie i naďalej.