Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol.rok 2018/2019

Ukončenie školského roka 2018/2019:

A nastal ten dlho očakávaný deň - 28. jún 2019, kedy žiaci dostali vysvedčenie od svojich triednych učiteliek. Na školskom dvore si potom prevzali od pani zástupkyne Mončekovej diplomy a odmeny za výborný prospech, dobré správanie a reprezentáciu školy.

Dňa 26.6.2019 sa konala rozlúčka deviatakov a končiacich žiakov. Decká si pre pedagógov pripravili pekné pozvánky, krátky program, video prezentáciu o svojom pôsobení na škole, vyzdobili triedu. Potom sme si príjemne posedeli pri rozhovore a občerstvení.

Lúčia sa: Kristína Kačová, Kristína Pinčeková, Laura Valterová, Karmen Danielová, Dominik Baran, Alexander Matejka, Eva Ružičková, Nikola Ružičková, Eduard Mirga, Daniela Halgošová, Kristián Mihok, Marek Prielomek, Anna Škrovanová a Enriko Vaškovič.

Prajeme všetkým veľa šťastia v ďalšom štúdiu i v osobnom živote.

Výlet žiakov, príbuzných a pedagógov z tried C variantu.

Dátum: 24. jún 2019

Miesto: Rybáreň Parná - Dechtice

Program:

- prehliadka areálu, oboznámenie sa s chovom rýb

- príprava grilu, grilovanie

- relax v prírode

- utužovanie vzťahov v kolektíve, výmena skúseností medzi rodičmi,...

Dňa 11.6.2019 podnikla trieda 9. A výlet do Modry, ktorá je známa svojou typickou keramikou - majolikou, bohatou tradíciou vinárstva a múzeom Ľudovíta Štúra. Žiaci si prezreli expozície venované životu Ľudovíta Štúra, ako aj pamätnú izbu, v ktorej zomrel. Ďalej si prešli malebné mestečko Modru, posedeli na "triednej pizze" a pochutnali si na výbornej zmrzline. Nezabudli si prezrieť i obchodík s keramikou a ukážky vinárstva - sudy, vínnu révu - známe symboly modranského kraja.

Dňa 4.júna 2019 sa uskutočnil školský výlet do ZOO Bratislava, ktorého sa zúčastnilo 33 žiakov, 2 rodičia a 4 pedagógovia. Po prehliadke zvieratiek sme navštívili i Dinopark, kde nám bol premietnutý 3D príbeh o dinosaurovi - triceraptorovi. Deti si na záver pokupovali suveníry, občerstvili sa v blízkom bufete. Spokojní a plní dojmov sa vrátili domov. 

Piatok, 31. mája 2019 patril deťom. Oslávili svoj sviatok - MDD. Pre žiakov I. stupňa, B a C variantov boli pripravené rôzne hry a súťaže na školskom dvore. Deti triafali loptičkou do plechoviek, hádzali loptičku do koša, skákali cez prekážky, kreslili na asfalt, atď. Medzitým si mohli zaspievať a zatancovať pri hudbe, dať si pomaľovať tvár. Za splnené úlohy dostávali pečiatky na ruky, za ktoré si na záver vyberali ceny.

Žiaci II. stupňa navštívili akcie v meste. OZ Nezábudka Trnava zabezpečilo deťom sladké balíčky.

Dňa 29.5.2019 sme medzi nami po prvýkrát privítali hercov z divadla Clipperton z Banskej  Bystrice. Zahrali nám divadelné predstavenie "Aladin" - príbeh o chudobnom chlapcovi a zázračnej lampe. Ako v každej rozprávke, aj tu zvíťazilo dobro a láska. Traja herci priblížili deťom príbeh pútavým, vtipným spôsobom. Na záver ich žiaci odmenili srdiečkami a veľkým potleskom.

Akcia: Spevácka súťaž "SUPERSTAR"

Miesto: Dom hudby M. Sch. Trnavského

Čas: 10.00 hod

Dátum: 22. máj 2019

Počet detí: 29

Cieľ: Rozvoj hudobného vnímania, radosť zo spevu

Žiaci súťažili v speve ľudových, moderných a detských piesní.

Víťazi:

1. miesto: Vanesa Vaškovičová, 8. A

                Kristián Mihok, B1

2. miesto: Denisa Korčáková, 8. A

                Damián Kačo, 1. A

3. miesto: Vanesa Kandráčová, B3

                Marek Dvořák, 2. A

                

Dňa 21.5.2019 sa žiaci z tanečného krúžku zúčastnili tanečnej súťaže detí zo špeciálnych škôl  "Tanec bez hraníc Piešťany 2019". Súťažili v dvoch kategoriách - ľudový a moderný tanec. S ľudovým tancom sa naši žiaci umiestnili na peknom 2.mieste, za čo im srdečne blahoželáme.

Dňa 15.5.2019 privítali naši žiaci svojho kamaráta - bábkoherca Maťa Žáka, ktorý im zahral "Príbeh o malom srdiečku". Vtipným a pútavým spôsobom ich oboznámil o sile lásky a priateľstva. Deti sa aktívne zapájali do celého predstavenia a bavili sa. Bábkoherec im pridal ešte dva malé príbehy o prasiatku a kvetinovej záhradke, kde poukázal, ako je priateľstvo, láska a pomoc druhému dôležité v živote človeka. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo, čo odmenili veľkým potleskom a srdiečkom pre Maťa. Na záver dostali od neho niektorí autogram.

Dňa 14. mája 2019 naši žiaci navštívili Zariadenie pre seniorov na ulici Terézie Vansovej. Pri príležitosti Dňa matiek potešili starkých svojím vystúpením - moderným a ľudovým tancom, básňami a piesňami o mamičke,... Starkých na záver obdarovali malou pozornosťou, srdiečkom s bonbónom.

Dňa 10. mája 2019 sa o 13.00 hod v spoločenskej miestnosti konalo ZRPŠ. V úvode rodičov privítala pani zástupkyňa ŠZŠI Mončeková, ktorá ich oboznámila s organizačnými záležitosťami - prihlášky na internát, strava žiakov, ... Potom vystúpili žiaci so svojím programom ku Dňu matiek a odovzdali mamičkám kvietok so srdiečkom. Na záver sa rodičia odobrali na triedne schôdzky.

Dňa 29. apríla 2019 sa uskutočnila dopravná výchova "Dopraváčik" pre žiakov I. stupňa a B variantu. Deti boli oboznámené pomocou didaktických hier o cestnej premávke. Žiaci ako účastníci cestnej premávky na modelových situáciách riešili dopravné značky, ktoré si aj pomenovali a vyfarbovali. Cez hádanky spoznávali dopravné prostriedky. Deťom sa akcia veľmi páčila.  

Piatok, 26. apríl 2019 bol "Dňom zdravej výživy" na našej škole. Prvé dve hodiny si žiaci so svojími triednymi učiteľkami pripravovali rôzne zdravé dobroty, prestreli stoly. Potom prišla porota - pani kuchárky,  ktoré čo - to ochutnali a ocenili prácu detí. Nakoniec si žiaci i pedagógovia pochutnali na zdravých koláčikoch, nátierkach, nápojoch, ovocí, zelenine, šalátoch,... Akciu môžeme vyhodnotiť ako vydarenú.

24. apríla 2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla J. Palárika konal 16. ročník krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl "Príď aj Ty medzi nás". Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci našej školy: Damián Kačo, Sára Štefušová, Dávid Prielomek a Denisa Korčáková.

Vyhodnotenie:

3. miesto - I. kategória - poézia: Damián Kačo, 1. A - Ivona Ďuričová - Kikirikí

2. miesto - III. kategória - poézia: Denisa Korčáková, 8. A - Alica Náhliková - Márnotratná princezná

Ceny odovzdávali Adela a Viktor Vinczeoví, ktorí sa na záver s deťmi aj pofotili.

Dňa 16.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili návštevy múzea Holokaustu v Seredi za účasti svojich pedagógov. Cieľom akcie bolo oboznamovať a priblížiť žiakom židovskú kultúru a dopad holokaustu na život Židov na našom území. Sereď je jediné miesto, kde sa zachovali pôvodné objekty pracovného a koncentračného tábora. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie, ... viažúce sa k prenasledovaniu Židov. K najzaujímavejším exponátom patrí dobytčí vagón, v ktorom deportovali ľudí do koncentračného tábora Osvienčin. Múzeum holokaustu slúži zároveň aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska.

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom sa 10. apríla 2019 uskutočnila v spolupráci s Knižnicou J. Fándlyho, pri príležitosti akcie "Marec - mesiac knihy." V úvode hosťa privítala žiačka F. Kačová vtipnou prózou z jeho pera. Spisovateľ deťom prezradil niečo zo svojho života a tvorby. Predstavil im svoje knihy. Mnohé príbehy mal i zhudobnené, takže besedu oživil i spevom. Na záver prebehlo fotenie, autogramiáda a predaj kníh i CD. Žiakom sa beseda veľmi páčila.

Dňa 9.4.2019 sa v areáli našej školy konalo školské kolo účelovo - športového dňa. Súťažilo sa v hode kriketovou loptičkou a granátom, v behu na 60, 400 a 800 m podľa vekových kategórií, žiaci 1. - 9. ročníkov A a B variantov. Jednotlivé súťaže prebehli v pomerne dobrej a živej atmosfére, žiaci sa navzájom povzbudzovali. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení diplomami a drobnými cenami. 

"Marec - mesiac kníh" bol hlavnou myšlienkou akcie "S rozprávkou je svet krajší," uskutočnenej pre žiakov A variantu dňa 28.3.2019.

 

Prvý stupeň - čítanie rozprávky "O Červenej čiapočke", prezentácia a omaľovánky k danej rozprávke, formou besedy rozobratie deja rozprávky.

Žiaci 5. a 6. ročníka - téma: 16.marec - "Deň ľudovej rozprávky". Prezentácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského, čítanie s porozumením rozprávky "Divotvorný hrnček", vypracovanie PL k prečítanému. 

Žiaci 7. - 9.ročníka - prezentácia a kvíz o H. CH. Andersenovi, čítanie rozprávky "Cínový vojačik," vypracovanie Pl k prečítanej rozprávke.

V mesiaci marec prebiehal na škole zber papiera.

 

Najlepší jednotlivci:

1. Tomáš Čerepaňa, C1 - 510 kg

2. Denisa Korčáková, 8. A - 116 kg

3. Adam Rumanovič, 6. A - 107 kg

4. Dávid Prielomek, 8. A - 85 kg

5. Viktória Lászlová, B3 - 80 kg

6. Marek Prielomek, B1 - 73 kg

7. Dominik Štefík, 7. A - 30 kg

Najlepšie triedy:

1. C1 - 510 kg

2. 8. A - 201 kg

3. 6. A - 107 kg

4. B3 - 80 kg

5. B1 - 73 kg

6. 7. A - 45 kg

7. 2. A - 38,5 kg

8. 5. A - 27 kg

9. 3. A - 20 kg

10.1. A - 8kg

11.9.A - 5 kg

 

 

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo Hollého pamätníka v prednese poézie a prózy.

 

I.kategória:

1. miesto - Damián Kačo, 1. A

2. miesto - Eva Iľková, 2. A

3. miesto - Silvia Lakatošová, 2. A

II. kategória:

1. miesto - Sebastián Pilo, 5. A

2. miesto - Nikola Svinteková, 4. A

                 Sára Štefušová, 6. A

3. miesto - Rastislav Kačo, 5. A

                 Peter Čonka, 4. A

III. kategória:

1. miesto - Dávid Prielomek, 8. A - próza

                 Denisa Korčáková, 8. A - poézia 

2. miesto - Denisa Bartková, 8. A  - próza

                 Laura Valterová, 9. A - poézia

3. miesto - Sandra Vašková, 7. A - próza

B variant:

1. miesto - Kristián Absolón, B3

2. miesto - Kristián Mihok, B1

3. miesto - Jozef Pockody, B1

 

Dňa 21.marca 2019 sa triedy C a B variantov preniesli "Z rozprávky do rozprávky". Každá pani učiteľka prečítala jednu rozprávku, ku ktorej pridala i ponaučenie. Starší žiaci tiež čítali krátke úryvky z rozprávok. V závere žiaci dostali omaľovánky k príslušným rozprávkam:

- O troch kozliatkach

- O kohútikovi a sliepočke

- Leví kráľ

- Macko Puf

- Autá 

Dňa 22.2.2019 sa konal karneval I. stupňa A variantu a B3 variantu. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov. Predtým si žiaci vyrábali masky, vyzdobili triedu, prezliekli sa a namaľovali. V úvode prebehlo predstavovanie masiek , za tým nasledovali rôzne súťaže, do ktorých sa deti aktívne zapájali. Nakoniec bola diskotéka. Všetky deti mali veľkú radosť.

21.2.2019 sme v jedálni školy pripravili karneval pre deti z C1, C2, B1 a B2 variantov. V úvode sa predstavili a odfotili všetky masky, za čo dostali malú sladkú odmenu. Potom nasledovala zábava pri speve,tanci a malom občerstvení. Akcia sa deťom veľmi páčila.

14. februára 2019 sme si na škole pripomenuli Deň sv.Valentína, formou Valentínskej pošty. Žiaci počas celého mesiaca vyrábali svoje "valentínky", ktoré sa potom po triedach doručili tým správnym adresátom.

V priebehu mesiacov január a február prebehla na škole súťaž "Ukáž,čo vieš," pre žiakov II. stupňa. Súťažili žiaci z 5.- 9. ročníkov formou testov z matematiky, fyziky, vlastivedy a biológie. Overili si svoje vedomosti z učiva I.polroka. Vyhodnotení boli najlepší jednotlivci, zverejnené bolo i poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti. 

Vlastiveda a biológia:

Najlepší jednotlivci v triedach:

Erik Kováč, 5. A - 100 %

Adam Rumanovič, 6. A -  84,6 %

Sára Lakatošová, 6. A - 84,6 %

Sergej Lakatoš, 6. A - 84,6 %

Kristína Mihóková, 6. A  - 84,6 %

Sandra Anna Vašková, 7. A - 92,3 %

Denisa Korčáková, 8. A - 100 %

Enriko Vaškovič, 8. A - 100 %

Nikola Ružičková, 9. A - 100 %

Poradie tried:

9. A - 77,80 %

8. A - 76,90 %

6. A - 73,61 %

5. A - 72,22 %

7. A - 67,00 %

 

Fyzika:

Najlepší jednotlivci:

Rudolf Ružička, 7. A

Anna Mária Škrovanová, 8. A

Kristína Pinčeková, 9. A

Poradie tried:

9. A - 79 %

7. A - 75 %

8. A - 63 %

 

Matematika:

Najlepší jednotlivci:

Rastislav Kačo, 5. A

Kristína Mihóková, 6. A

Dominik Štefík, 7. A

Vanesa Vaškovičová, 8. A

Kristína Pinčeková, 9. A

BLAHOŽELÁME!

20.12.2018 sa konalo vianočné posedenie tried A a B variantu. Prvé dve hodiny si žiaci spoločne s pani učiteľkami a asistentkami pripravovali malé občerstvenie, výzdobu v triedach. Potom pri počúvaní kolied a rozhovoroch o Vianociach strávili spolu príjemné predpoludnie.

"Súťaž o najkrajší vianočný perník" prebehla počas adventného obdobia Vianoc. Skončila sa 20. decembra výstavkou perníkov a odovzdaním ich majiteľom na vianočné psedenie. Do akcie sa zapojili ročníky 1., 2., 4., 5. - 9. a B1 var. Piataci a deviataci piekli a zdobili perníky so svojimi triednymi učiteľkami, na hodinách pracovného vyučovania. Ostatné deti si zdobili perníky v triedach, predpripravené doma. Všetky perníky boli víťazné.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou, zorganizovalo v dňoch 18. a 19. 12.2018 predaj žiackych výrobkov na Vianočných trhoch v meste. Touto cestou v mene detí veľmi pekne ďakujeme našim štedrým prispievateľom. Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí na tvorivých dielňach a hodinách pracovného vyučovania vyrábali vianočné výrobky a tiež tým, ktorí sa zúčastnili ich predaja.

Dňa 14. decembra 2018 sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili koncertu v Dome hudby. Tam im pedagógovia a žiaci zo ZUŠ zaspievali, zahrali na klavíri, saxofóne, gitarách vianočné piesne a koledy, ale i skladby klasikov.

13.12.2018 navštívili naši žiaci svojich malých kamarátov z MŠ na Murgašovej ul., kde im predviedli svoj vianočný program - divadielko, spev, tanček, ... Deti sa navzájom obdarovali sladkosťami.

V stredu, 12.12.2018 o 10.00 hod pripravili pedagógovia tried C variantu pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov vianočné posedenie. V úvode prítomným zatancovali tanček žiaci z tanečného krúžku, potom mala krátky príhovor pani zástupkyňa Mončeková. Pri malom občerstvení a počúvaní vianočných kolied sa všetci dobre porozprávali a zabavili. Deti dostali od pani riaditeľky čokolády a dospelí z OZ anjelikov z korálok.

Žiaci z literárno - dramatického, speváckeho a tanečného krúžku vystúpili so svojím vianočným programom dňa 11.12.2018 v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej. Starkých potešili i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Dňa 5. decembra 2018 sa o 10.30 hod uskutočnil výchovný koncert "Nesieme Vám novinu". Manželia Hlbockí, ktorí profesionálne pôsobili v SĽUKu, nám pútavo priblížili tradície a zvyky Vianoc na Slovensku. Predstavili nám rôzne hudobné nástroje (drumbľa, gajdy, fujara, ...), zaspievali krásne slovenské koledy a vianočné piesne. Do svojho vystúpenia zapojili i deti, ktoré ich na záver odmenili drobnými darčekmi a veľkým potleskom.  

Aj tento rok dňa 5.12.2018 prišiel medzi nás Mikuláš so svojími pomocníkmi - čertom a anjelom. Navštívil všetky triedy na škole, kde si vypočul i básničky a pesničky od detí. Potom im porozdával sladké balíčky, ktorým sa žiaci veľmi potešili.

Tretí novembrový týždeň bol ďalším ročníkom "Európskeho týždňa boja proti drogám", ktorý bol prvý raz vyhlásený v roku 1998. Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave organizuje na školách besedy na tému drogových závislostí. Pozornosť venuje hlavne žiakom základných a stredných škôl, kde realizuje interaktívne prednášky, spojené s distribúciou materiálov so zameraním na ľahko dostupné drogy, akými sú alkohol a cigarety.   

Na našej škole prebehla beseda 27.11.2018, v čase druhej vyučovacej hodiny. Bola určená pre žiakov ŠZŠI - II. stupeň, 7., 8. a 9. ročník a študentov OUI - 2. a 3. ročník.  

V piatok, 23.11.2018 o 12.00 hod sa konalo ZRPŠ. V úvode vystúpila pani zástupkyňa Mončeková, ktorá privítala rodičov a oboznámila ich s vnútornou smernicou ŠZŠI, platbou za stravu a internát, ...

Na záver žiaci z literárno - dramatického, tanečného a speváckeho krúžku predviedli rodičom svoj vianočný program. Potom nasledovali triedne RZ.

21. novembra 2018 sa v kine Hviezda konal už 9. ročník "Tvorby nepoznaných detí," kde vystúpili so svojím programom žiaci špeciálnych škôl. Naše deti sa prezentovali divadielkom, tančekom a spevom.

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnila beseda s mestskou políciou na tému: "Prevencia kriminality detí a mládeže." Žiaci boli oboznámení s prácou polície, jej poslaním, kompetenciami a činnosťou poriadkového útvaru. Beseda bola spojená s priamou ukážkou výstroje a výzbroje mestských policajtov.

V týždni od 22.10. do 26.10.2018 súťažili žiaci o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Tento rok sa víťazkou stala žiačka 4. A triedy, Adriana Reptová, ktorej jablko vážilo 350 g. Druhou víťazkou je Denisa Korčáková z 8. A, ktorá si za celý týždeň priniesla jablká o hmotnosti 1860 g. Blahoželáme!

Piatok, 29. októbra 2018, patril Halloweenu. Žiaci I. stupňa a B variantov sa so svojími triednymi učiteľkami prezliekli do masiek, zatancovali si, pobavili sa na rôznych hrách a odfotili sa. Väčší žiaci si vyzdobili triedu, nástenky halloweenskými motívmi.

Medzinárodný deň školských knižníc:

I. stupeň - 22.10.2018

- rozprávanie o knihách, rozprávkach, ...

- prezentácia na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie rozprávok "Tri prasiatka" a "O psíčkovi a mačičke", vyfarbenie omaľovánok

II. stupeň - 24.10.2018

- prezentácia o knihách, knižnici, ... na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie, beseda

- vedomostný kvíz

I tento rok sme sa zapojili do 9.ročníka česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice."

Našou partnerskou školou bola Spojená škola v Bytči. Novým kamarátom sme vyrábali a poslali záložky, sprievodný list a drobné darčeky. Od nich sme dostali záložky a pohľadnicu s pozdravom. 

17.10.2018 sa konal výchovný koncert "Láska, život alebo peniaze", na ktorom zaznelo veľa domácich i zahraničných piesní. Deti boli speváckym duom zapájané do súťaží, hier, spevu. Výborne sa celý čas všetci zabávali a zatancovali si. Spevákov odmenili veľkým potleskom a drobnými darčekmi.

Dňa 4. októbra 2018 navštívili žiaci našej školy Divadlo J. Palárika v Trnave, kde si pozreli predstavenie "Mlynárkin pytač". Bola to veselá komédia plná pesničiek, dobrej zábavy, kde nakoniec zvíťazila láska a dobro.

Európsky týždeň športu - Švihadlový maratón - vyhodnotenie:

Hodnotenie tried:

 

5. A - 6 žiakov - spolu 957 preskokov - najlepší Sebastián Pilo/316

6. A - 2 žiaci - spolu 412 preskokov - najlepší Sergej Lakatoš/377

7. A - 3 žiaci - spolu 90 preskokov - najlepšia Júlia Pilová/70

9. A - 2 žiačky - spolu 61 preskokov - najlepšia Nikola Ružičková/45

8. A - 1 žiačka - spolu 50 preskokov - Frederika Kačová/50

B  1 - 1 žiak - spolu 10 preskokov - Martin Hrotka/10

 

Hodnotenie jednotlivcov:

1. Sergej Lakatoš, 6. A - 304 - počet preskokov bez prerušenia

2. Sebastián Pilo, 5. A - 106

3. Dárius Pilo, 5. A - 101

4. Rastislav Kačo, 5. A - 75

5. Alexandra Kačová, 5. A - 48

6. Nikola Ružičková, 9. A - 45

7. Júlia Pilová, 7. A - 40

8. Frederika Kačová, 8. A - 30

9. Erik Kováč, 5. A - 29

10. Kristína Mihoková, 6. A - 25

11. Samuel Filo, 7. A - 17

12. Laura Valterová, 9. A - 16

13. Martin Hrotka, B 1 - 10

14. Sandra Vašková, 7. A - 3

 

 

Jesenné účelové cvičenie sa konalo 27. septembra 2018 v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Žiaci hádzali granátom na cieľ, prenášali "raneného" a veľmi živo súťažili v preťahovaní sa lanom. Využili aj telocvičňu v prírode a preliezky. Po skončení sa venovali aj iným hrám - skákaniu na švihadlách, futbalu, ... pod dozorom pedagogických pracovníkov. Žiaci prejavili zmysel pre súťaživosť, hravosť, záujem o pohyb a tým vytvorili dobrú atmosféru.

Nie je desiata ako desiata. Nie každá je tá "zdravá desiata". Musí obsahovať vitamíny, minerály, bielkoviny a sacharidy, aby náš mozog pracoval na 100% a naše vedomosti boli ohodnotené známkou 1. Už deviaty rok sa venujeme poznávaniu, ktorá desiata je tá najzdravšia.

Dňa 13.9.2018 na pozvanie OZ Nezábudka Trnava, navštívili našu školu kamaráti - Lenka a Michal Pánisoví z bábkového divadla Lienka. Žiakom I. stupňa, B a C variantov zahrali rozprávku "Kocúr v čižmách". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, zapájali sa do deja, v závere si mohli pozrieť bábky. Bábkohercov odmenili veľkým potleskom.