Nachádzate sa v časti: Galéria  »  Fotoalbum 2018

Vianočné posedenie tried A a B var. - 20.12.2018

Dom hudby - 14.12.2018

Vystúpenie v MŠ Murgašova ul. - 13.12.2018

Vianočné posedenie tried C variantu - 12.12.2018

Vystúpenie v Dome seniorov na ul. T. Vansovej - 11.12.2018

Výchovný koncert "Nesieme Vám novinu" - 5.12.2018

Mikuláš na škole - 5.12.2018

"Európsky týždeň boja proti drogám" - beseda - 27.11.2018

ZRPŠ spojené s programom žiakov - 23.11.2018

Tvorba nepoznaných detí - 21.11.2018, kino Hviezda

Beseda: "Prevencia kriminality detí a mládeže"- 14.11.2018

Halloween - 26.10.2018

Medzinárodný deň školských knižníc - október 2018

Výchovný koncert "Láska, peniaze alebo život" - 17.10.2018

Jesenné účelové cvičenie - Kamenný mlyn, 27.9.2018

Zdravá desiata - 24.9.2018

Bábkové divadlo Lienka - "Kocúr v čižmách" - 13.9.2018

Výlet C1 variantu, opekačka v Dechticiach - 26.6.2018

Rozlúčka s deviatakmi - 22.6.2018

Beseda so spisovateľkami, krst časopisu - 8.6.2018

"Kapitán Kotvička" - 7.6.2018

Canisterapia v triedach C variantu - 4.6.2018

MDD na škole - 1.6.2018

Dúhový dvor, predaj OZ Nezábudka Trnava - 30.5.2018

"Deň zdravej výživy" v Kalokagatii - 29.5.2018

Dopravná súťaž "Dopraváčik" - 24.5.2018

Výlet do gazdovskej dedinky Ábeland v Lozorne - 22.5.2018

Deň zdravej výživy - 18.5.2018

Vystúpenie ku Dňu matiek v Zariadení pre seniorov - 17.5.2018

Futbalový turnaj - 2.5.2018

"Príď aj Ty medzi nás" - 2.5.2018, Zrkadlová sieň

ZRPŠ spojené s programom ku "Dňu matiek" - 27.4.2018

Spevácka súťaž "SUPERSTAR" - Dom hudby, 25.4.2018

Výchovný koncert "Labyrint" - 23.4.2018

"Vyčistíme si Trnavu" - 20.4.2018

Účelovo - športové hry - 11.4.2018

Bábkové divadlo Lienka - "Čertovská rozprávka" - 27.3.2018

Z rozprávky do rozprávky pre C, B var a I. stupeň - 22.3.2018

Hollého pamätník, školské kolo - 20.3.2018

Vedomostná súťaž "Ukáž, čo vieš?"

Canisterapia v triedach C variantu - 15.1.2018