Nachádzate sa v časti: Galéria  »  Fotoalbum 2017

Vianočné posedenie tried A a B variantov - 21.12.2017

Predaj na Vianočných trhoch - 7. a 19.12.2017

Vystúpenie v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej - 12.12.2017

Vystúpenie žiakov v MŠ Murgašova - 11.12.2017

Rodičovské združenie spojené s vianočným vystúpením žiakov - 8.12.2017

Mikuláš na škole - 6.12.2017

Beseda na tému boja proti drogám - 22.11.2017

Jesenné účelové cvičenie - Kamenný Mlyn, 2.11.2017

Halloween v 3. A triede

Návšteva hudobného oddelenia Knižnice J. Fándlyho - 24.10.2017

Medzinárodný deň školských knižníc, Záložka do knihy spája školy - 23.10.2017

Bábkoherec Maťo Žák - Dúhový autobus - 17.10.2017

Medzinárodný deň zvierat - Kalokagatia, 4.10.2017

Deň zdravej desiaty - 22.9.2017

Rozlúčkové posedenie deviatakov a končiacich žiakov - 20.6.2017

Dni zdravia - Dvor nádeje - 14.6.2017

Školský výlet - Malkia park, Orechová Potôň - 7.6.2017

Sokoliar - 5.6.2017

Deň detí - 1.6.2017

Dopravná súťaž pre žiakov I. stupňa - 24.5.2017

Exkurzia k hasičom - 23.5.2017

Múzeum holokaustu - Sereď, 18.5.2017

"Gaňova Tarnava" - Spišská Nová Ves, 17.5.2017

Vystúpenie žiakov v Zariadení pre seniorov, T. Vansovej - 16.5.2017

Bábkové divadlo Lienka - "Veselá rozprávka", 16.5.2017

Rodičovské združenie spojené s vystúpením žiakov - 5.5.2017

Krajské kolo Hollého pamätníka - 3.5.2017

Canisterapia v triedach C variantu - 28.4.2017

Deň "Zdravej výživy" na škole - 27.4.2017

Hollého pamätník - školské kolo - 28.3.2017

"Z rozprávky do rozprávky" tried C, B var. a 1. A - 24.3.2017

Fašiangový karneval tried C, B var. a 1. A - 3.3.2017

Canisterapia v triedach C variantu - 7.2.2017