Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2019/2020

Dňa 22.10.2019 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili besedy na tému "Trestno - právna zodpovednosť mládeže," ktorú viedla príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, z odboru komunikácie a prevencie, mjr. Veronika Morvayová. Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o záškoláctve, o dôsledkoch záhaľčivého života, o šikanovaní na školách, ale aj o užívaní návykových látok. Žiaci sa veľmi pekne zapájali do debaty,diskutovali a zaujímali ich aj dôsledky nesprávneho spôsobu života. V závere mjr. Morvayová vyhodnotila besedu ako úspešnú, žiakov pochválila za pozornosť a podnetné otázky.

 

V tomto školskom roku prebehol už 10. ročník česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať." Družobnou školou nám bola Spojená škola z Popradu. Záložky sme vyrábali na hodinách PV a VV pre 138 kamarátov. Pozrieť si ich môžete v našej internetovej galérii.

Súbežne sa uskutočnila v školskej knižnici akcia pre I. a II. stupeň. Základom Medzinárodného dňa školských knižníc realizovaného dňa 22.10.2019, bolo skĺbenie troch hlavných a niekoľkých vedľajších aktivít:

- prezentácie o najznámejších rozprávkaroch - H. Ch.Andersenovi, P. Dobšinskom

- čítanie, percepcia textu ľudových rozprávok

- prezentácia rozprávky "Škaredé káčatko" a omaľovánky k nej pre žiakov I.stupňa

- prezentácia o školských knižniciach a kvíz pre žiakov II.stupňa

Sprievodné, vedľajšie aktivity:

- výstavka kníh v žiackej knižnici s odporúčaním starších i nových kníh pre danú vekovú kategóriu

- vyhľadávanie materiálov a orientácia v školskej knižnici

- diskusia na tému - kniha, čítanie, knižnice, vydavateľstvá

- výstavka záložiek, ktoré vytvorili žiaci pre kamarátov v Poprade

 

 

 

V čase od 14. do 18. októbra 2019 prebiehala na škole súťaž o "Jablko týždňa". Víťazné jablko priniesla Adriana Reptová z 5. A, ktoré malo hmotnosť 400g. Druhá skončila Gabriela Nosická s jablkom s hmotnosťou 380 g  a tretie miesto patrí Patrícii Lužákovej,ktorej jablko malo 370 g. Za celý týždeň najviac jabĺk - 2900 g priniesol Damián Pipíš z B3 variantu. Pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, ale aj tí, ktorí priniesli recepty z jabĺk, koláčik, nakreslili pekný obrázok,...  

V stredu, 9.10.2019 sme sa zúčastnili krajskej hasičskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel o "Pohár župana Trnavského samosprávneho kraja." Súťaž otvárala ministerka vnútra SR, pani Denisa Saková.

Hasiči si v programe súťaží pripravili a predviedli rôzne scenáre dopravných nehôd. Témy záchranárskych aktivít si vylosovali krátko pred otvorením samotnej súťaže. Žiaci mali možnosť vidieť, že na vyslobodenie zranených osôb používali reálnu hasičskú techniku a prostriedky ako počas bežného zásahu pri dopravnej nehode. Časový limit súťažných družstiev bol 15 minút. Na priebeh aktivít hasičov dozerali rozhodcovia. V súťaži bojovali napr. družstvá Hasičských záchranárskych zborov z Trnavy, Senice, Nitry, Galanty, Piešťan, Dunajskej Stredy, Skalice.  

Cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov so záchranárskou prácou hasičského zboru, ako aj s pripravenosťou a vybavením hasičských jednotiek na zvládnutie zásahov pri dopravných nehodách.        

4. októbra 2019 v Kalokagatii prebiehal "Svetový deň zvierat" s množstvom pútavých aktivít:

- Pán Tomašák so sučkou Beou predviedol výcvik poslušnosti.

- Poľovníci z poľovníckeho združenia oboznámili deti s ekosystémom a významom jeho ochrany, ako aj s lesnými zvieratkami, formou puzzle a obrázkov.

- Divadielko "Nezábudka" zahralo interaktívnu rozprávku "O troch prasiatkach," do ktorej sa aktívne zapájali diváci.

- V miestnosti tvorivých dielní sa deti dozvedeli o živote drobných živočíchov s názornými ukážkami myší, slimákov, lúčnych koníkov, ...

- Presúvaním po stanovištiach sa žiaci dostali i k väčším zvieratám, napr. kravičke, kozičkám, koníkovi, ktoré si rady pohladkali.

- V spoločenskej miestnosti sa premietali krátkometrážne filmy o prírode a zvieratách z našich slovenských regiónov.

- Pre deti boli na záver prichystané aj rôzne zábavno - pohybové aktivity, ktoré ich veľmi bavili.

Pondelok, 23. september 2019 bol dňom Zdravej desiatej. Žiaci si priniesli do školy na desiatu ovocie, zeleninu, jogurty, ... Na hodinách sa dozvedeli o spôsobe zdravého stravovania a jeho prínose pre zdravie, vytvorili projekty, výtvarné práce na danú tému. V cvičnej kuchynke školy si prezreli nainštalovanú výstavu ovocia a zeleniny.

Jesenné účelové cvičenie sa tohto roku konalo 18. septembra 2019, v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Zúčastnili sa ho žiaci A a B variantu, ktorí súťažili v hode granátom na cieľ, v preťahovaní lanom, prenášaní "raneného". Po skončení sa venovali aj iným pohybovým hrám - futbalu, skákaniu na švihadle,... pod dozorom pedagógov. Deti využili i telocvičňu v prírode a preliezky. Prejavili záujem o pohyb, hravosť, zmysel pre súťaživosť a tým vytvorili dobrú atmosféru.