Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2019/2020

Dňa 17. júna 2020 sa lúčili naši deviataci. Na úvod sa im prihovorila pani riaditeľka, neskôr pani triedna učiteľka Bočková. Obe im zaželali veľa úspechov v ďalšom živote. Neskôr si žiaci posedeli pri občerstvení a rozlúčili sa s ostatnými pedagógmi.

Veľa šťastia, Deniska, Frederika, Vaneska, Dianka,Tomáš, Paťo, Dávid, Denisa, Adrián, Rasťo!

V mesiacoch január - február 2020 prebiehal na škole vedomostný kvíz "Vedomostný päťboj". Overoval vedomosti žiakov 5.- 9. ročníka z vlastivedy, biológie, matematiky, geografie a fyziky.

Vyhodnotenie:

Vlastiveda a biológia:

6. A - Dárius Pilo - 100%

5. A - Peter Čonka - 93,3%

7. A - Kristína Mihoková - 92,3%

8. A - Dominik Štefík - 92,3%

9. A - Frederika Kačová - 91,7%

         Denisa Korčáková - 91,7%

         Vanesa Vaškovičová - 91,7%

Geografia:

9. A - Denisa Korčáková - 100%

8. A - Rudolf Ružička - 84,2%

          Dominik Štefík - 84,2%

7. A - Sára Štefušová - 81,6%

Matematika:

5. A - Boris Hovorka

6. A - Rastislav Kačo

7. A - Adam Rumanovič

8. A - Dominik Štefík

9. A - Denisa Bartková

Fyzika:

7. A - Nikola Sendecká - 26 bodov

8. A - Dominik Štefík - 10 bodov

9. A - Denisa Korčáková - 16 bodov

Najlepším jednotlivcom vo vedomostnom päťboji sa stal Dominik Štefík, ktorý vo všetkých kvízoch dosiahol najlepšie výsledky. 

  

V piatok, 14.2.2020 po 2. vyučovacej hodine prebiehala na škole "Valentínska pošta." Pani asistentky zozbierali a roztriedili valentínky, ktoré žiaci vyrábali na hodinách Vv a Pv. Potom ich po triedach odovzdali adresátom. Niektoré valentínky putovali i domov, aby potešili mamu, kamarátku, atď.    

Projekt "Viem, čo zjem" sa uskutočnil 12.2.2020. Žiaci 4. - 9. ročníka boli rozdelení do dvoch skupín počas dvoch vyučovacích hodín. Oboznámili sa so zásadami zdravej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín, v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania, ale aj spoznávali riziká nesprávnej výživy. Súčasťou projektu boli po prvýkrát nielen nové a rozšírené lekcie, ale aj prepracované edukačné materiály a pracovné listy v digitalizovanej podobe. Školenie prebiehalo pod taktovkou Regionálneho zdravotníctva SR a bolo zamerané na tému: "Hygiiena potravín", vďaka čomu sa žiaci naučia správne čítať informácie z obalov potravín, dôkladne ich skladovať, ale aj s nimi hygienicky narábať pred samotnou prípravou jedla.  

 

12. februára 2020 sa v jedálni školy konal karneval tried C, B variantu, 1. a 2. A. Na úvod si deti s pani učiteľkami zaspievali pieseň Karla Gotta - Lady Carneval. Potom nasledovalo predstavovanie masiek - spoznali sme princezné, banditu, žirafu, kocúra v čižmách, Spidermana, vílu, kuchára, Pippi Dlhú pančuchu a mnoho ďalších pekných masiek. Žiaci sa dobre zabavili pri rôznych hrách (vyberanie lentiliek so slamkou, tanec s balónom, ...), zatancovali si a pochutili si na malom občerstvení. 

Dňa 5. februára 2020 naši prváci a štvrtáci zavítali na SOŠ OaS v Trnave, kde sa pod záštitou TTSK konal "Deň remesiel 2020." Žiaci sa formou prezentácií zoznámili s učebnými odbormi, ako napr. stolár, cukrár, kozmetička, ... Pozreli si ukážky zdobenia muffín, úpravy vlasov rôznymi technikami, lakovania nechtov, tvorby murárskej väzby a iné. Zapojili sa do športových aktivít ( futbal, stolný tenis, ...) a tvorivých dielní ( výroba masiek, maľovanie na tvár, maľovanie suvenírov, výroba ozdôb do vlasov, ...).  

Dňa 5.2.2020 si žiaci našej školy mali možnosť pozrieť vystúpenie karatistov z Karate klubu Slávia Trnava. Od trénerky Renáty Gašparovičovej sa dozvedeli zaujímavosti o histórii karate a činnosti klubu. Prezentácia mladých športovcov deti zaujala a veľmi sa im páčila.  

Dňa 29.1.2020 nás navštívili bábkoherci Lenka a Michal Pánisoví z divadla LIENKA z Kanianky. Pre žiakov si pripravili novú rozprávku "Zakliata princezná," kde opäť dobro, čisté srdce a láska prekonali zlo a zvíťazili nad ním. Deti boli do deja zapájané, dobre sa bavili. Rozprávku dopĺňali i pekné pesničky. Na záver si mohli pozrieť bábky a odfotiť sa s nimi. Predstavenie sa deťom páčilo, bábkohercov odmenili malými darčekmi a veľkým potleskom.

Dňa 23. januára 2020 žiaci ŠZŠI privítali medzi sebou Aleka a Olivera - umelcov z agentúry AMOS z Banskej Bystrice. Tí nám predviedli jedinečný výchovný koncert "Muzika", zameraný na hudobnú výchovu. Hudobnú zložku tvorili moderné piesne českých a slovenských spevákov, podporené video - projekciou (fotografie spevákov, texty piesní). Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti zo života a kariéry spevákov, spoločne s umelcami si zaspievali piesne napr. od Elánu, K. Gotta, M. Žbirku, ...

Vo štvrtok, 19. decembra 2019 sa uskutočnilo vianočné posedenie tried A a B variantov. Deti s pani učiteľkami si vyzdobili triedy, pripravili občerstvenie a potom pri rozhovoroch, počúvaní vianočných kolied, ... strávili príjemné predpoludnie.

V ten istý deň ich potešila i vianočná pošta, keď v každej triede dostali pozdravy od svojich kamarátov a spolužiakov. Listy, či pozdravy obdržali i pani učiteľky, ktoré neskrývali prekvapenie i radosť.

 

Súťaž "O najkrajší medovník" prebehla v rámci adventného týždňa ako jedna z akcií zameraných na poznávanie tradícií počas vianočných sviatkov. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci spločne s pani učiteľkami a usilovne piekli a zdobili medovníky na hodinách PV. Ich výtvory boli vystavené v kuchynke, po skončení putovali do tried na pohostenie. Tohtoročným víťazom sa stali medovníčky z triedy B2 variantu.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou, zorganizovalo dňa 18.12.2019 vianočný predaj žiackych výrobkov na vianočných trhoch v meste. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí finančne podporili naše deti.

Športovo - umelecké centrum Candy klub Trnava nám v kine Hviezda 17.12.2019 predviedlo tanečnú rozprávku "Ľadové kráľovstvo." Bol to čarovný zimný príbeh dvoch sestier, kde všetky prekážky zdolala láska a priateľstvo. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a zanechala v nich hlboký dojem.

S Domom hudby M. Sch. Trnavského, ktorý patrí pod Západoslovenské múzeum v Trnave, naša škola pravidelne spolupracuje a zúčastňuje sa rôznych zaujímavých akcií, na ktoré sa deti vždy tešia. Jednou z nich bol i Vianočný koncert žiakov ĽŠU v Trnave, ktorý sa konal 13.12.2019. Deti sa oboznámili s hudobnými nástrojmi - klavír, saxofón, gitara "španielka," v rôznych hudobných variáciách. Žiaci ĽŠU predviedli bravúrne vystúpenia, v ktorých zazneli diela slovenských aj zahraničných skladateľov. Na záver zazneli vianočné koledy,ktoré sme si spoločne s hudobným sprievodom zaspievali.

Dňa 11.12.2019 sa v jedálni našej školy konalo vianočné posedenie tried C variantu so svojími príbuznými a pedagógmi. Pozvanie prijala pani riaditeľka Machovičová, ktorá mala úvodný príhovor a deťom priniesla sladkosť. Taktiež medzi nás prišla i pani zástupkyňa Mončeková. Spoločne sme si posedeli pri občerstvení, počúvaní vianočných kolied a príjemných rozhovoroch.

Dňa 9.12.2019 vystúpili naši žiaci v Domove seniorov na ul.T. Vansovej so svojím vianočným programom. Potešili starkých vianočnou besiedkou, piesňami i tančekom. Obdarovali ich sladkosťami a strávili s nimi pekné dopoludnie.

V piatok, 6.12.2019 chodil na našej škole Mikuláš s anjelmi. Navštívil postupne všetky triedy. Deti mu recitovali a spievalli, mnohí sľubovali zlepšenie správania. Za odmenu od Mikuláša dostali sladké balíčky a anjelíci rozdávali cukríky.

Dňa 4.12.2019 sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkou ÚNZ v Trnave na tému: Dospievanie mládeže a výchova k partnerstvu a rodičovstvu. Beseda bola určená pre chlapcov a dievčatá v období dospievania. Lektorka im formou prezentácií priblížila jednotlivé vývojové etapy ľudského života. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá, aby mali možnosť klásť otázky bez ostychu. Po skončení besedy žiaci dosť diskutovali na vážne témy a lektorka bola spokojná, ako ich zaujala odborným výkladom a prezentáciami.  

Dňa 28.11.2019 sa žiaci B variantu zúčastnili festivalu EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2019 v kine Hviezda. Poslaním festivalu bolo motto S. Hawkinga:"Ak chce ľudstvo prežiť, malo by opustiť Zem do 100 rokov a nájsť inú planétu, ktorú bude nazývať Domov". Ak chceme zachrániť našu planétu, musíme zmeniť sami seba a náš postoj k prírode, a to hneď, "už včera bolo neskoro."

Lesník z odštepného závodu "Lesy SR - Smolenice," nám porozprával o práci lesníkov a poľovníkov, o trvalo udržateľnom spôsobe hospodárenia lesov. Výstupy prednášajúcich boli interaktívne, deti sa zapájali do diskusie.Medzi vystúpeniami boli prezentované filmy s enviromentálnou tematikou. Akcia mala u detí veľký ohlas.

Dňa 28.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na OUI v Hlohovci, za účasti výchovného poradcu. Žiaci si mali možnosť prezrieť školu a jednotlivé učebné odbory, ale i vyskúšať si svoje zručnosti pri zdobení medovníkov. Zároveň mohli ochutnať výrobky z cukrárskej dielne.

Po prehliadke učilišťa sme sa presunuli do hvezdárne, kde deti zaujal odborný výklad i prezentácie. Cítili sme sa v planetáriu ako vo vesmíre a to zanechalo u žiakov úžasný pocit.

Dňa 27.11.2019 prišiel opäť medzi nás náš kamarát, bábkoherec Maťo Žák, s poučnou a interaktívnou "Zimnou rozprávkou". Priblížil nám príbeh chlapca, ktorý neposlúchal otca, robil zle deťom i zvieratkám, nemal žiadnych kamarátov. Žiaci sa zapájali do deja, pomohli chlapca zmeniť na lepšieho, lebo zvíťazilo dobré srdce, priateľstvo, láska. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, herca odmenili veľkým potleskom a malým darčekom.

V dňoch 25. - 29.11.2019 prebiehal ďalší ročník "Európskeho týždňa boja proti  drogám," vyhláseného z iniciatívy Európskej únie. Zámerom aktivít je podporiť objektívne informovanie mladých ľudí o drogách, upozorniť na prevažujúce nežiaduce následky ich užívania. 

Na našej škole sa 26.11.2019 konala beseda spojená s interaktívnou prednáškou, s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Bola určená pre žiakov 6. - 9. ročníkov ŠZŠI - "Nelátkové závislosti" a žiakov OUI - "Experimentovanie s alkoholom v období dospievania".

Pre žiakov 4. a 5.ročníka bola pripravená beseda s interaktívnou prednáškou "Stop cigaretám - nefajčiť je zdravé, " ktorú viedla koordinátorka prevencie drogových závislostí.

Dňa 15. novembra 2019 sa o 13.00 hod v spoločenskej miestnosti konalo rodičovské združenie. V úvode rodičov privítala pani zástupkyňa Mončeková, ktorá ich oboznámila s organizačnými záležitosťami. Potom dostali priestor žiaci z literárno - dramatického a speváckeho krúžku, ktorí potešili rodičov so svojím vianočným vystúpením. Na záver sa rodičia pobrali do tried na triedne RZ.  

Od 21.10. do 25.10.2019 sme mali tekvicový týždeň. Tekvičky na nás "vykúkali" z každého kúta školy. Zhotovené z papiera, textilu, z prírodnín, ... vyrezané z pravých tekvíc, ... rovnako použité boli rôzne techniky. Kto si netrúfol na vlastné dielko, použil nápadité omaľovánky. V závere týždňa sa nám na I.stupni predstavili i milé masky.

Dňa 22.10.2019 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili besedy na tému "Trestno - právna zodpovednosť mládeže," ktorú viedla príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, z odboru komunikácie a prevencie, mjr. Veronika Morvayová. Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o záškoláctve, o dôsledkoch záhaľčivého života, o šikanovaní na školách, ale aj o užívaní návykových látok. Žiaci sa veľmi pekne zapájali do debaty,diskutovali a zaujímali ich aj dôsledky nesprávneho spôsobu života. V závere mjr. Morvayová vyhodnotila besedu ako úspešnú, žiakov pochválila za pozornosť a podnetné otázky.

 

V tomto školskom roku prebehol už 10. ročník česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať." Družobnou školou nám bola Spojená škola z Popradu. Záložky sme vyrábali na hodinách PV a VV pre 138 kamarátov. Pozrieť si ich môžete v našej internetovej galérii.

Súbežne sa uskutočnila v školskej knižnici akcia pre I. a II. stupeň. Základom Medzinárodného dňa školských knižníc realizovaného dňa 22.10.2019, bolo skĺbenie troch hlavných a niekoľkých vedľajších aktivít:

- prezentácie o najznámejších rozprávkaroch - H. Ch.Andersenovi, P. Dobšinskom

- čítanie, percepcia textu ľudových rozprávok

- prezentácia rozprávky "Škaredé káčatko" a omaľovánky k nej pre žiakov I.stupňa

- prezentácia o školských knižniciach a kvíz pre žiakov II.stupňa

Sprievodné, vedľajšie aktivity:

- výstavka kníh v žiackej knižnici s odporúčaním starších i nových kníh pre danú vekovú kategóriu

- vyhľadávanie materiálov a orientácia v školskej knižnici

- diskusia na tému - kniha, čítanie, knižnice, vydavateľstvá

- výstavka záložiek, ktoré vytvorili žiaci pre kamarátov v Poprade

 

V čase od 14. do 18. októbra 2019 prebiehala na škole súťaž o "Jablko týždňa". Víťazné jablko priniesla Adriana Reptová z 5. A, ktoré malo hmotnosť 400g. Druhá skončila Gabriela Nosická s jablkom s hmotnosťou 380 g  a tretie miesto patrí Patrícii Lužákovej,ktorej jablko malo 370 g. Za celý týždeň najviac jabĺk - 2900 g priniesol Damián Pipíš z B3 variantu. Pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, ale aj tí, ktorí priniesli recepty z jabĺk, koláčik, nakreslili pekný obrázok,...  

V stredu, 9.10.2019 sme sa zúčastnili krajskej hasičskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel o "Pohár župana Trnavského samosprávneho kraja." Súťaž otvárala ministerka vnútra SR, pani Denisa Saková.

Hasiči si v programe súťaží pripravili a predviedli rôzne scenáre dopravných nehôd. Témy záchranárskych aktivít si vylosovali krátko pred otvorením samotnej súťaže. Žiaci mali možnosť vidieť, že na vyslobodenie zranených osôb používali reálnu hasičskú techniku a prostriedky ako počas bežného zásahu pri dopravnej nehode. Časový limit súťažných družstiev bol 15 minút. Na priebeh aktivít hasičov dozerali rozhodcovia. V súťaži bojovali napr. družstvá Hasičských záchranárskych zborov z Trnavy, Senice, Nitry, Galanty, Piešťan, Dunajskej Stredy, Skalice.  

Cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov so záchranárskou prácou hasičského zboru, ako aj s pripravenosťou a vybavením hasičských jednotiek na zvládnutie zásahov pri dopravných nehodách.        

4. októbra 2019 v Kalokagatii prebiehal "Svetový deň zvierat" s množstvom pútavých aktivít:

- Pán Tomašák so sučkou Beou predviedol výcvik poslušnosti.

- Poľovníci z poľovníckeho združenia oboznámili deti s ekosystémom a významom jeho ochrany, ako aj s lesnými zvieratkami, formou puzzle a obrázkov.

- Divadielko "Nezábudka" zahralo interaktívnu rozprávku "O troch prasiatkach," do ktorej sa aktívne zapájali diváci.

- V miestnosti tvorivých dielní sa deti dozvedeli o živote drobných živočíchov s názornými ukážkami myší, slimákov, lúčnych koníkov, ...

- Presúvaním po stanovištiach sa žiaci dostali i k väčším zvieratám, napr. kravičke, kozičkám, koníkovi, ktoré si rady pohladkali.

- V spoločenskej miestnosti sa premietali krátkometrážne filmy o prírode a zvieratách z našich slovenských regiónov.

- Pre deti boli na záver prichystané aj rôzne zábavno - pohybové aktivity, ktoré ich veľmi bavili.

Pondelok, 23. september 2019 bol dňom Zdravej desiatej. Žiaci si priniesli do školy na desiatu ovocie, zeleninu, jogurty, ... Na hodinách sa dozvedeli o spôsobe zdravého stravovania a jeho prínose pre zdravie, vytvorili projekty, výtvarné práce na danú tému. V cvičnej kuchynke školy si prezreli nainštalovanú výstavu ovocia a zeleniny.

Jesenné účelové cvičenie sa tohto roku konalo 18. septembra 2019, v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Zúčastnili sa ho žiaci A a B variantu, ktorí súťažili v hode granátom na cieľ, v preťahovaní lanom, prenášaní "raneného". Po skončení sa venovali aj iným pohybovým hrám - futbalu, skákaniu na švihadle,... pod dozorom pedagógov. Deti využili i telocvičňu v prírode a preliezky. Prejavili záujem o pohyb, hravosť, zmysel pre súťaživosť a tým vytvorili dobrú atmosféru.