Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2019/2020

Vo štvrtok, 19. decembra 2019 sa uskutočnilo vianočné posedenie tried A a B variantov. Deti s pani učiteľkami si vyzdobili triedy, pripravili občerstvenie a potom pri rozhovoroch, počúvaní vianočných kolied, ... strávili príjemné predpoludnie.

V ten istý deň ich potešila i vianočná pošta, keď v každej triede dostali pozdravy od svojich kamarátov a spolužiakov. Listy, či pozdravy obdržali i pani učiteľky, ktoré neskrývali prekvapenie i radosť.

 

Súťaž "O najkrajší medovník" prebehla v rámci adventného týždňa ako jedna z akcií zameraných na poznávanie tradícií počas vianočných sviatkov. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci spločne s pani učiteľkami a usilovne piekli a zdobili medovníky na hodinách PV. Ich výtvory boli vystavené v kuchynke, po skončení putovali do tried na pohostenie. Tohtoročným víťazom sa stali medovníčky z triedy B2 variantu.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou, zorganizovalo dňa 18.12.2019 vianočný predaj žiackych výrobkov na vianočných trhoch v meste. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí finančne podporili naše deti.

Športovo - umelecké centrum Candy klub Trnava nám v kine Hviezda 17.12.2019 predviedlo tanečnú rozprávku "Ľadové kráľovstvo." Bol to čarovný zimný príbeh dvoch sestier, kde všetky prekážky zdolala láska a priateľstvo. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a zanechala v nich hlboký dojem.

S Domom hudby M. Sch. Trnavského, ktorý patrí pod Západoslovenské múzeum v Trnave, naša škola pravidelne spolupracuje a zúčastňuje sa rôznych zaujímavých akcií, na ktoré sa deti vždy tešia. Jednou z nich bol i Vianočný koncert žiakov ĽŠU v Trnave, ktorý sa konal 13.12.2019. Deti sa oboznámili s hudobnými nástrojmi - klavír, saxofón, gitara "španielka," v rôznych hudobných variáciách. Žiaci ĽŠU predviedli bravúrne vystúpenia, v ktorých zazneli diela slovenských aj zahraničných skladateľov. Na záver zazneli vianočné koledy,ktoré sme si spoločne s hudobným sprievodom zaspievali.

Dňa 11.12.2019 sa v jedálni našej školy konalo vianočné posedenie tried C variantu so svojími príbuznými a pedagógmi. Pozvanie prijala pani riaditeľka Machovičová, ktorá mala úvodný príhovor a deťom priniesla sladkosť. Taktiež medzi nás prišla i pani zástupkyňa Mončeková. Spoločne sme si posedeli pri občerstvení, počúvaní vianočných kolied a príjemných rozhovoroch.

Dňa 9.12.2019 vystúpili naši žiaci v Domove seniorov na ul.T. Vansovej so svojím vianočným programom. Potešili starkých vianočnou besiedkou, piesňami i tančekom. Obdarovali ich sladkosťami a strávili s nimi pekné dopoludnie.

V piatok, 6.12.2019 chodil na našej škole Mikuláš s anjelmi. Navštívil postupne všetky triedy. Deti mu recitovali a spievalli, mnohí sľubovali zlepšenie správania. Za odmenu od Mikuláša dostali sladké balíčky a anjelíci rozdávali cukríky.

Dňa 4.12.2019 sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkou ÚNZ v Trnave na tému: Dospievanie mládeže a výchova k partnerstvu a rodičovstvu. Beseda bola určená pre chlapcov a dievčatá v období dospievania. Lektorka im formou prezentácií priblížila jednotlivé vývojové etapy ľudského života. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá, aby mali možnosť klásť otázky bez ostychu. Po skončení besedy žiaci dosť diskutovali na vážne témy a lektorka bola spokojná, ako ich zaujala odborným výkladom a prezentáciami.  

Dňa 28.11.2019 sa žiaci B variantu zúčastnili festivalu EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2019 v kine Hviezda. Poslaním festivalu bolo motto S. Hawkinga:"Ak chce ľudstvo prežiť, malo by opustiť Zem do 100 rokov a nájsť inú planétu, ktorú bude nazývať Domov". Ak chceme zachrániť našu planétu, musíme zmeniť sami seba a náš postoj k prírode, a to hneď, "už včera bolo neskoro."

Lesník z odštepného závodu "Lesy SR - Smolenice," nám porozprával o práci lesníkov a poľovníkov, o trvalo udržateľnom spôsobe hospodárenia lesov. Výstupy prednášajúcich boli interaktívne, deti sa zapájali do diskusie.Medzi vystúpeniami boli prezentované filmy s enviromentálnou tematikou. Akcia mala u detí veľký ohlas.

Dňa 28.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na OUI v Hlohovci, za účasti výchovného poradcu. Žiaci si mali možnosť prezrieť školu a jednotlivé učebné odbory, ale i vyskúšať si svoje zručnosti pri zdobení medovníkov. Zároveň mohli ochutnať výrobky z cukrárskej dielne.

Po prehliadke učilišťa sme sa presunuli do hvezdárne, kde deti zaujal odborný výklad i prezentácie. Cítili sme sa v planetáriu ako vo vesmíre a to zanechalo u žiakov úžasný pocit.

Dňa 27.11.2019 prišiel opäť medzi nás náš kamarát, bábkoherec Maťo Žák, s poučnou a interaktívnou "Zimnou rozprávkou". Priblížil nám príbeh chlapca, ktorý neposlúchal otca, robil zle deťom i zvieratkám, nemal žiadnych kamarátov. Žiaci sa zapájali do deja, pomohli chlapca zmeniť na lepšieho, lebo zvíťazilo dobré srdce, priateľstvo, láska. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, herca odmenili veľkým potleskom a malým darčekom.

V dňoch 25. - 29.11.2019 prebiehal ďalší ročník "Európskeho týždňa boja proti  drogám," vyhláseného z iniciatívy Európskej únie. Zámerom aktivít je podporiť objektívne informovanie mladých ľudí o drogách, upozorniť na prevažujúce nežiaduce následky ich užívania. 

Na našej škole sa 26.11.2019 konala beseda spojená s interaktívnou prednáškou, s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Bola určená pre žiakov 6. - 9. ročníkov ŠZŠI - "Nelátkové závislosti" a žiakov OUI - "Experimentovanie s alkoholom v období dospievania".

Pre žiakov 4. a 5.ročníka bola pripravená beseda s interaktívnou prednáškou "Stop cigaretám - nefajčiť je zdravé, " ktorú viedla koordinátorka prevencie drogových závislostí.

Dňa 15. novembra 2019 sa o 13.00 hod v spoločenskej miestnosti konalo rodičovské združenie. V úvode rodičov privítala pani zástupkyňa Mončeková, ktorá ich oboznámila s organizačnými záležitosťami. Potom dostali priestor žiaci z literárno - dramatického a speváckeho krúžku, ktorí potešili rodičov so svojím vianočným vystúpením. Na záver sa rodičia pobrali do tried na triedne RZ.  

Od 21.10. do 25.10.2019 sme mali tekvicový týždeň. Tekvičky na nás "vykúkali" z každého kúta školy. Zhotovené z papiera, textilu, z prírodnín, ... vyrezané z pravých tekvíc, ... rovnako použité boli rôzne techniky. Kto si netrúfol na vlastné dielko, použil nápadité omaľovánky. V závere týždňa sa nám na I.stupni predstavili i milé masky.

Dňa 22.10.2019 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili besedy na tému "Trestno - právna zodpovednosť mládeže," ktorú viedla príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, z odboru komunikácie a prevencie, mjr. Veronika Morvayová. Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o záškoláctve, o dôsledkoch záhaľčivého života, o šikanovaní na školách, ale aj o užívaní návykových látok. Žiaci sa veľmi pekne zapájali do debaty,diskutovali a zaujímali ich aj dôsledky nesprávneho spôsobu života. V závere mjr. Morvayová vyhodnotila besedu ako úspešnú, žiakov pochválila za pozornosť a podnetné otázky.

 

V tomto školskom roku prebehol už 10. ročník česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať." Družobnou školou nám bola Spojená škola z Popradu. Záložky sme vyrábali na hodinách PV a VV pre 138 kamarátov. Pozrieť si ich môžete v našej internetovej galérii.

Súbežne sa uskutočnila v školskej knižnici akcia pre I. a II. stupeň. Základom Medzinárodného dňa školských knižníc realizovaného dňa 22.10.2019, bolo skĺbenie troch hlavných a niekoľkých vedľajších aktivít:

- prezentácie o najznámejších rozprávkaroch - H. Ch.Andersenovi, P. Dobšinskom

- čítanie, percepcia textu ľudových rozprávok

- prezentácia rozprávky "Škaredé káčatko" a omaľovánky k nej pre žiakov I.stupňa

- prezentácia o školských knižniciach a kvíz pre žiakov II.stupňa

Sprievodné, vedľajšie aktivity:

- výstavka kníh v žiackej knižnici s odporúčaním starších i nových kníh pre danú vekovú kategóriu

- vyhľadávanie materiálov a orientácia v školskej knižnici

- diskusia na tému - kniha, čítanie, knižnice, vydavateľstvá

- výstavka záložiek, ktoré vytvorili žiaci pre kamarátov v Poprade

 

 

 

V čase od 14. do 18. októbra 2019 prebiehala na škole súťaž o "Jablko týždňa". Víťazné jablko priniesla Adriana Reptová z 5. A, ktoré malo hmotnosť 400g. Druhá skončila Gabriela Nosická s jablkom s hmotnosťou 380 g  a tretie miesto patrí Patrícii Lužákovej,ktorej jablko malo 370 g. Za celý týždeň najviac jabĺk - 2900 g priniesol Damián Pipíš z B3 variantu. Pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, ale aj tí, ktorí priniesli recepty z jabĺk, koláčik, nakreslili pekný obrázok,...  

V stredu, 9.10.2019 sme sa zúčastnili krajskej hasičskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel o "Pohár župana Trnavského samosprávneho kraja." Súťaž otvárala ministerka vnútra SR, pani Denisa Saková.

Hasiči si v programe súťaží pripravili a predviedli rôzne scenáre dopravných nehôd. Témy záchranárskych aktivít si vylosovali krátko pred otvorením samotnej súťaže. Žiaci mali možnosť vidieť, že na vyslobodenie zranených osôb používali reálnu hasičskú techniku a prostriedky ako počas bežného zásahu pri dopravnej nehode. Časový limit súťažných družstiev bol 15 minút. Na priebeh aktivít hasičov dozerali rozhodcovia. V súťaži bojovali napr. družstvá Hasičských záchranárskych zborov z Trnavy, Senice, Nitry, Galanty, Piešťan, Dunajskej Stredy, Skalice.  

Cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov so záchranárskou prácou hasičského zboru, ako aj s pripravenosťou a vybavením hasičských jednotiek na zvládnutie zásahov pri dopravných nehodách.        

4. októbra 2019 v Kalokagatii prebiehal "Svetový deň zvierat" s množstvom pútavých aktivít:

- Pán Tomašák so sučkou Beou predviedol výcvik poslušnosti.

- Poľovníci z poľovníckeho združenia oboznámili deti s ekosystémom a významom jeho ochrany, ako aj s lesnými zvieratkami, formou puzzle a obrázkov.

- Divadielko "Nezábudka" zahralo interaktívnu rozprávku "O troch prasiatkach," do ktorej sa aktívne zapájali diváci.

- V miestnosti tvorivých dielní sa deti dozvedeli o živote drobných živočíchov s názornými ukážkami myší, slimákov, lúčnych koníkov, ...

- Presúvaním po stanovištiach sa žiaci dostali i k väčším zvieratám, napr. kravičke, kozičkám, koníkovi, ktoré si rady pohladkali.

- V spoločenskej miestnosti sa premietali krátkometrážne filmy o prírode a zvieratách z našich slovenských regiónov.

- Pre deti boli na záver prichystané aj rôzne zábavno - pohybové aktivity, ktoré ich veľmi bavili.

Pondelok, 23. september 2019 bol dňom Zdravej desiatej. Žiaci si priniesli do školy na desiatu ovocie, zeleninu, jogurty, ... Na hodinách sa dozvedeli o spôsobe zdravého stravovania a jeho prínose pre zdravie, vytvorili projekty, výtvarné práce na danú tému. V cvičnej kuchynke školy si prezreli nainštalovanú výstavu ovocia a zeleniny.

Jesenné účelové cvičenie sa tohto roku konalo 18. septembra 2019, v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Zúčastnili sa ho žiaci A a B variantu, ktorí súťažili v hode granátom na cieľ, v preťahovaní lanom, prenášaní "raneného". Po skončení sa venovali aj iným pohybovým hrám - futbalu, skákaniu na švihadle,... pod dozorom pedagógov. Deti využili i telocvičňu v prírode a preliezky. Prejavili záujem o pohyb, hravosť, zmysel pre súťaživosť a tým vytvorili dobrú atmosféru.